Ιεράρχηση των αναγκών των συμπολιτών μας και στο αίσθημα περί δικαίου


Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αιγιαλείας

 

 

 

Εναλλακτική πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της  δημοτικής παράταξης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

 

 

 

Η πρόταση αυτή κατατίθεται σύμφωνα με  το άρθρο 12, του νόμου 4623/2019  και έχει σημείο αναφοράς την απόφαση-εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 135/2021 επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021 .

 

Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι οι κάτωθι:

 

Μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού ως εξής:

 

00-6495 κατά το ποσό των 3.000€.

Εγγραφή ποσού: 2.000€

 

10-6264.004 κατά το ποσό των 6000 €.

Εγγραφή ποσού:12.615

 

10-6264.009 κατά το ποσό των 15.000€.

Εγγραφή ποσού : 1500€

 

10-6266.011 κατά το ποσό των 20.000 €.

Εγγραφή ποσού: 39.985€

 

10-6615 κατά το ποσό των 5.000€.

Εγγραφή ποσού: 12.200€

 

10-7134.000 κατά το ποσό των 20.000 €

Εγγραφή ποσού: 38.000€

 

10-7135.001 κατά το ποσό 4.000€.

Εγγραφή ποσού: 6000 €

 

15-6117.004 κατά το ποσό των 6.200€ .

Εγγραφή ποσού: 18.600 €

 

15- 6414.000 κατά το ποσό των 24.800 €

Εγγραφή ποσού: 0,00

 

15-6699.001 κατά το ποσό των 6.200 €

Εγγραφή ποσού: 31.167,54€.

 

Επίσης,  προτείνεται μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του έτους 2021 :

 

20- 6279.005 κατά το ποσό των 12.251,20€

Εγγραφή ποσού: 12.400€

 

Επίσης, προτείνεται μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού ως εξής:

 

30-6262.046 κατά το ποσό των 12.000 €

Εγγραφή ποσού: 12.400 €

 

35-6262.013 κατά το ποσό των 12.400 €

Εγγραφή ποσού: 12.400 €

 

35-6262.014 κατά το ποσό των 7.800 €.

Εγγραφή ποσού: 6.200 €

 

35- 6262 015 κατά το ποσό των 12. 400 €

Εγγραφή ποσού: 12. 400 €

 

35-6262.016 κατά το ποσό των 12. 400 €

Εγγραφή ποσού: 12.400 €

 

Τέλος,  επειδή , α)σύμφωνα με τον νόμο, το δημοτικό συμβούλιο είναι το ανώτερο θεσμικό όργανο του Δήμου  και δύναται με τις αποφάσεις του να δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας του

β) επειδή στην εναλλακτική πρόταση κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας κατά την 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφισή του στις 9 Νοεμβρίου 2020 υπερψηφίστηκε, με την υπ αριθμ 163/2021 απόφασή μας η κοινή εναλλακτική πρόταση 20 δημοτικών συμβούλων ( τα 2/3 του Δημοτικού μας Συμβουλίου) και στην οποία είχαμε προτείνει αύξηση του διαθέσιμου ποσού του Τεχνικού Προγράμματος 2021 κατά 250.000 € για έργα οδοποιίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου,

γ) επειδή το ποσό αυτό είχαμε συμφωνήσει ότι στην επερχόμενη ψήφιση του προϋπολογισμού  θα το περικόπταμε από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας ( είχαμε αποστείλει και πρόσθετες διευκρινήσεις επί αυτού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση)

γ) επειδή, κατόπιν ένστασης του Δημάρχου απερρίφθη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η απόφασή μας αυτή

δ)επειδή  προσφάτως σε ανάλογη πρόταση της δημοτικής  παράταξης  Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α   για περικοπή 200.000 € από την ΔΗΚΕΠΑ, καθώς είναι υπέρογκα τα ποσά που δαπανώνται για διαδυκτιακά θεάματα, ενώ την ίδια στιγμή βασικές ανάγκες των δημοτών δεν ικανοποιούνται  ( π.χ στήριξη ευπαθών ομάδων, πάγιες προκαταβολές Προέδρων, ενίσχυση πολιτιστικών φορέων,  κακή οδοποιία, έλλειψη επαρκούς οδοφωτισμού κ.ά.), ο δήμαρχος  δημόσια δεσμεύτηκε ότι  βλέπει θετικά την πρόταση αυτή και ότι στο μέλλον θα την υλοποιήσει, θεωρούμε ότι τώρα- κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2021- είναι η κατάλληλη στιγμή να υλοποιήσει την υπόσχεσή του αυτή

 

προτείνουμε μείωση του κωδικού

 

00-6738   κατά το ποσό των 250.000€

Εγγραφή ποσού:   350.000 €

 

Ακολούθως, ενισχύονται οι παρακάτω κωδικοί αριθμοί του προϋπολογισμού του έτους 2021 ως εξής:

 

00-6733 ( καταβολή βοηθημάτων σε απόρους) κατά το ποσό των 20.000 €.

Εγγραφή ποσού: 30.000 €

 

15-6481.001( λειτουργία συσσιτίων) κατά το ποσό των 10.000€

Εγγραφή ποσού: 35.807,56€

 

15- 6481.003( περιοδική ενίσχυση απόρων με είδη) κατά το ποσό των 25.000€

Εγγραφή ποσού: 30.000 €

Στη δυσμενέστατη Οικονομική συγκυρία που βιώνουμε και η οποία οξύνθηκε και από την επέλαση της πανδημίας, είναι επιτακτική ανάγκη η στήριξη των ευπαθών ομάδων των συμπολιτών μας από τον Δήμο.

 

30-7112.005( αγορά οικοπέδων ) κατά το ποσό των 42.000 €

Εγγραφή ποσού: 57.000 €

Το ποσό αυτό αφορά αγορά οικοπέδων στην τοπική κοινότητα Μαυρικίου και στην τοπική κοινότητα Μαμουσιάς( απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου….) για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων.

 

30-6662.002 (προμήθεια

σκυροδέματος)

κατά το ποσό 212.472.,60€

Εγγραφή ποσού: 334.982,43 €

Το ποσό αυτό θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος από τις τεράστιες ανάγκες των τοπικών Κοινοτήτων για τσιμεντοστρώσεις δρόμων, οι οποίοι είτε έχουν πολλά χρόνια να συντηρηθούν είτε είναι χωματόδρομοι, με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αδυναμία τους να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα κτήματά τους.

 

30-6262.009 ( Πάγιες προκαταβολές στους προέδρους των κοινοτήτων) ενίσχυση κατά το ποσό των 64.000€

Εγγραφή ποσού: 180.000€

Οι Πρόεδροι των τοπικών Κοινοτήτων αναλαμβάνουν σημαντικό έργο της καθαριότητας των χωριών τους και όχι μόνο. Επιβάλλεται λοιπόν ο δήμος να τους παρέχει την αναγκαία παγία προκαταβολή για τον σκοπό αυτό.

 

Τέλος, δημιουργείται νέος κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού, ο 00- 6736, που αφορά την ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων και συλλόγων του Δήμου Αιγιαλείας και με

Εγγραφή ποσού: 55.978,60€.

 

Προτεραιότητα στην ενίσχυση των φορέων αυτών αποτελεί η ενίσχυση του “δικτύου ποιότητας ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ, με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού των Οινοξενείων.

Οι πολιτιστικοί φορείς του τόπου μας συντελούν τα μέγιστα αφενός μεν στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αφετέρου δε στην ενίσχυση και προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας.

 

Κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, σας καλούμε να ψηφίσετε θετικά στην πρότασή μας αυτή, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στην ιεράρχηση των αναγκών των συμπολιτών μας και στο αίσθημα περί δικαίου.

 

 

 

Για την δημοτική παράταξη ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ , η επικεφαλής

Βασιλική Ψυχράμη