Τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας


Από τις 257 προβλεπόμενες, βάσει οργανογράμματος, θέσεις μονίμων εργαζομένων στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, αυτήν τη στιγμή καλύπτονται οι 107 και παραμένουν κενές 150 θέσεις, γεγονός που προκαλεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών αλλά και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες. Το πρόβλημα έθεσε με επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ο Δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς. Η επιστολή Μυλωνά προς Βορίδη αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας σε ότι αφορά το προβλεπόμενο μόνιμο προσωπικό, βάσει οργανογράμματος, το διαθέσιμο προσωπικό και τις κενές θέσεις. Η κατάσταση από πλευράς μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας (Κεντρική Υπηρεσία καθώς και Ενότητες Μόβρης, Ωλενίας και Λαρισού), τοποθετήσεων, κενών και προβλέψεων, έχει ως εξής:

Σύνολο προβλεπομένων θέσεων: 257
Θέσεις που καλύπτονται: 107
Θέσεις που παραμένουν κενές: 150
Σας ενημερώνω επίσης κύριε Υπουργέ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία 45 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων ενώ έχουν προσληφθεί μόνο 11 εργαζόμενοι. Είναι προφανές ότι ο Δήμος τελεί σε κατάσταση σοβαρής υποστελέχωσης γεγονός που δημιουργεί σοβαρές και καθημερινές δυσλειτουργίες στο σύνολο των δημοτικών δραστηριοτήτων αλλά και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους δημότες.

Ζητώ κύριε Υπουργέ την παρέμβασή σας προκειμένου να καλυφθούν όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα κενά του Δήμου μας, κατά τον προγραμματισμό των προσλήψεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω ΑΣΕΠ».

Σημειώνεται ότι, σχετικά πρόσφατα, και ύστερα από σοβαρή προσπάθεια, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αναγκαία οργανογράμματα των υπηρεσιών του ώστε να είναι σε θέση να μετέχει σε προγράμματα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ αλλά και στο τρέχον πρόγραμμα κινητικότητας.