ΑΙΓΙΟ: Αποτροπή μεταφοράς του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πανεπιστημιούπολη Πάτρας – Το τελικό ψήφισμα του Δήμου

advertisement

Στη συνεδρίαση της 24/2/2021 με θέμα «Αποτροπή μεταφοράς τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου στην Πανεπιστημιούπολη Πάτρας» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, αφού άκουσε τον Δήμαρχο, τον εισηγητή και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Εκφράζει την αντίθεσή του στην εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, που μεταξύ άλλων ζητά τη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα.

Το Τμήμα θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα με άρτιο εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο σπουδών και κατά συνέπεια η μετακίνησή του δεν εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο μοναδικός επικαλούμενος λόγος για την απόσταση του Τμήματος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, είναι ανυπόστατος, γιατί στην πραγματικότητα ο χρόνος μετακίνησης από την προτεινόμενη Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι, είναι μεγαλύτερος, αφού πρόκειται για κυκλοφορία μέσω του αστικού υπερφορτωμένου ιστού της Πάτρας ή σε κάθε περίπτωση είναι ίσος με το χρόνο μετακίνησης από τη Σχολή Αιγίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά για να φθάσει οποιοσδήποτε στο Ρίο, είτε εκκινεί από το Αίγιο είτε από το Κουκούλι.

Ο Δήμος Αιγιαλείας εκτός της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου, με σκοπό να στεγαστούν και να λειτουργήσουν τέσσερα (4) τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δαπάνησε σημαντικά ποσά και συνεργάστηκε στενά με το Πανεπιστήμιο, παρέχοντας κάθε δυνατή τεχνική διευκόλυνση για την καλύτερη λειτουργία του μοναδικού τελικά Τμήματος Φυσικοθεραπείας που λειτούργησε.

Το ενδεχόμενο της μεταφοράς της Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα αποτελεί πραγματική προσπάθεια υπανάπτυξης της περιοχής μας που σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να την επιτρέψουμε. Η τοπική κοινωνία ενωμένη θα αντιδράσει σα μία γροθιά απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια μετακίνησης ή υποβάθμισης του τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όχι μόνο να διατηρηθεί στο Αίγιο το τμήμα και να ενισχυθεί περαιτέρω σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και να λειτουργήσουν στο Δήμο μας και άλλα τμήματα που επίσης μπορούν να συνδεθούν με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της Αιγιάλειας, με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες της περιοχής.

Να προβεί σε συμφωνία το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Υπουργείο Υγείας και την Υγειονομική Περιφέρεια προκειμένου να ενταχθούν τα Νοσοκομειακά Ιδρύματα Ρίου και Αιγίου και τα Κέντρα Υγείας Αιγιαλείας στο σχεδιασμό για πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Στις θέσεις του Δήμου προσθέτουμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την παραμονή της Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο δίνοντας προτεραιότητα την ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων, καθώς και την συμπόρευση των Βουλευτών Νομού Αχαΐας.

Nα ζητηθεί άμεσα συνάντηση του Δημάρχου, των αρχηγών των παρατάξεων και των Βουλευτών με τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας.

Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Παιδείας και να κοινοποιηθεί στον τοπικό και περιφερειακό τύπο.