«Στροφή» σε μέτρα ανάκαμψης όταν τελειώσουν τα lockdown

advertisement

ων επιχειρήσεων, που έχουν μέλλον και προσθετική αξία στην οικονομία.

Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Κομισιόν ξεκαθαρίζεται ότι τα Κράτη θα πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία μόνιμης επιβάρυνσης για τα δημόσια οικονομικά. Η παροχή ρευστότητας πρέπει να αποσυρθεί σταδιακά για να εξασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις που συσσωρεύονται δεν θα δημιουργήσουν νέο πρόβλημα στην αποπληρωμή τους στο μέλλον. Παρεμβάσεις όμως όπως η μείωση φόρων ή η επιδότηση μισθού θα μπορούσαν να συνεχιστούν.

Στο εξής, όποιο κράτος υιοθετήσει μόνιμα μέτρα, θα πρέπει αυτά να είναι δημοσιονομικά ουδέτερα. Εφόσον η υγειονομική κρίση αρχίζει να υποχωρεί, τότε και τα μέτρα στήριξης πρέπει να περιορίζονται και να υποκαθίστανται από μέτρα ανάκαμψης. Η απόσυρση τους θα πρέπει να γίνεται σταδιακά.

Ελλείμματα δικαιολογούνται και το 2022, αλλά κυρίως ως συνέπειες της ύφεσης και όχι από δαπάνες στήριξης. Υποκαθίστανται από μέτρα ανάκαμψης για όσες επιχειρήσεις θεωρούνται βιώσιμες αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας. Για αυτές κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση των μέτρων στήριξης προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωπες με το κίνδυνο της πτώχευσης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, καθώς η οικονομία σταδιακά θα ανακάμπτει, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην λήψη μέτρων για την προστασία της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στους ανέργους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης, παροχή κινήτρων για αύξηση των προσλήψεων.