Το όνομα του Πλάτωνα Μαρλαφέκα, στον πλανήτη Άρη!


Το όνομα του προέδρου του Επιµελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα, είναι γραµµένο στον πλανήτη Άρη!

Το όνοµά του είναι ανάµεσα στα 22.000 ονόµατα Ελλήνων (ελληνικά γραµµένα) που βρίσκονται ήδη στον Κόκκινο Πλανήτη.

Τόσοι ήταν οι Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της διαστηµικής υπηρεσίας των ΗΠΑ να της στείλουν τα ονόµατα τους, ώστε να ταξιδεύσουν τον Άρη.
Συνολικά 11 εκατοµµύρια ονόµατα από όλες τις χώρες βρίσκονται τώρα στον µακρινό αυτόν πλανήτη.