Αποζημιώσεις ενοικίων: Εκκίνηση των πληρωμών με αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες

advertisement
Ξεκινούν από σήμερα να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες για τα κουρεμένα ενοίκια του Νοέμβρη.

Αφορούν το 50% των απωλειών από ενοίκια του Νοεμβρίου λόγω του υποχρεωτικού «κούρεματος» στα μισθώματα. Τα καταβαλλόμενα ποσά, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Επίσης η αποζημίωση αυτή δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης σύμφωνα με την Απόφαση η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid», όπως αυτή ορίζεται από σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (δηλαδή σήμερα) και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου, δηλαδή την 1η Φεβρουαρίου για τα ενοίκια Νοεμβρίου και την 1η Μαρτίου για τα ενοίκια Δεκεμβρίου. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η απόφαση. Μάλιστα το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δεύτερος κύκλος πληρωμής αφορά τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου. Ουσιαστικά πρόκειται για αιτήσεις με λάθη και αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.

Με βάση την Απόφαση στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στο δεύτερο στάδιο η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από Α.Α.Δ.Ε., μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής είναι τελικός.

Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Στο μεταξύ τις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη που θα προβλέπει την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου Οι ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα) που δεν θα εισπράξουν καθόλου ενοίκια θα αποζημιωθούν για το 80% του αρχικού μισθώματος και τα νομικά πρόσωπα για το 60%.

Στο μεταξύ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της πίνακα με τα ποσοστά μειώσεων των μισθωμάτων, των ποσοστά επιστροφής επί της μείωσης μισθώματος και τα στάδια της ακολουθούμενης διαδικασίας (προθεσμία υποβολής, χρόνος καταβολής).

akin

Πηγή: Reporter.gr