ΑΧΑΪΑ: Eρευνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια

advertisement

 

Αξιότιμα μέλη του ΣΕΑΔΕ,

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «IntegratingInnovationandPromotingClusterOrganizationinWOMenEnterprises» με ακρωνύμιο ICONWOM-EN, το οποίο υπάγεται στο διακρατικό πρόγραμμα INTERREGV-A Ελλάδα – Ιταλία.

Η ΠΔΕ στοχεύει στην πλήρη και αναλυτική χαρτογράφηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην καταγραφή των προβλημάτων αυτής καθώς και στην παράθεση προτάσεων για την περεταίρω αξιοποίηση των δεδομένων σε βασικούς τομείς της έρευνας οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου.

Τα δεδομένα θα συλλεχθούν σε δύο ταυτόχρονα στάδια, με δύο διαφορετικά υποδείγματα ερωτηματολογίων (Ερωτηματολόγια Τύπος 1 και Τύπος 2). Οι συμμετέχοντες του πρώτου ερωτηματολογίου (Τύπος 1) θα κληθούν να παράσχουν τις αντιλήψεις τους για την υφιστάμενη γυναικεία επιχειρηματικότητα ενώ οι συμμετέχοντες του δεύτερου ερωτηματολογίου (Τύπος 2) καλούνται να απαντήσουν για ποιους λόγους σκέφτονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα και οι ανάγκες των γυναικείων επιχειρήσεων, ζητάμε τη συνδρομή σας στη συμπλήρωση των επισυναπτόμενων ερωτηματολογίων, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε. Η συμπλήρωση του δεν διαρκεί πάνω από 10 λεπτά και η συμβολή σας στην επιτυχημένη εξαγωγή συμπερασμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εάν δε, γνωρίζετε γυναίκες οι οποίες σκέφτονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν τους προωθούσατε αυτή την επιστολή και το ερωτηματολόγιο τύπου 2.

Να τονιστεί ότι η οποιαδήποτε πληροφόρηση μας δοθεί είναι αυστηρά εμπιστευτική και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης.

Το ερωτηματολόγιο Τύπου 1 μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε στην παρακάτω δ/νση:

https://docs.google.com/forms/d/1m80zsMlgLJ2YF7kkaAUsDmqK5k_mpeCs6_DRek962g8/edit

 

Το ερωτηματολόγιο Τύπου 2 μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε στην παρακάτω δ/νση:

https://docs.google.com/forms/d/1Ecwe0W3mCboRZSCJlUYaH_cknSkc7RUuJxAWTJk596c/edit

Εναλλακτικά μπορούννα αποσταλούν στην ηλεκτρονική δ/νση: headway@headway.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Φωκίων Ζαΐμης

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας