ΠΑΤΡΑ: Η κατάσταση έντονης σεισμικής δραστηριότητας υπό παρακολούθηση από το Πανεπιστήμιο – Αύξηση της μικρο σεισμικότητας

advertisement

Το τελευταίο χρονικό διάστημα (περίπου από αρχές Δεκεμβρίου 2020) η περιοχή του
Δυτ. Κορινθιακού βρίσκεται σε μια κατάσταση έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Η
δραστηριότητα αυτή εκδηλώνεται με σεισμούς μικρού έως μεσαίου μεγέθους οι οποίοι
εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια ακτή του Δυτ. Κορινθιακού (Μοναστηράκι, Μαραθιάς,
Σεργούλα, Τριζόνια).
Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Παν. Πατρών, παρακολουθεί
την εξέλιξη της σεισμικότητας στην περιοχή μέσω του δικτύου σεισμογράφων που διαθέτει
(Εικ.1) και τα αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων του δικτύου έχουν ως εξής:
1. Από 20 Δεκεμβρίου 2020, η σεισμικότητα εκδηλώνεται στην περιοχή ανάμεσα
Μαραθιά και Τριζόνια, σε βάθος 5-15km.
2. Κατά τους μήνες που προηγήθηκαν υπήρξαν σεισμικές ακολουθίες στις περιοχές
Αντιρρίου και Ευπαλίου, οι οποίες έχουν εξασθενίσει.
3. Η σεισμικότητα στην περιοχή του Μαραθιά σχετίζεται με το ομώνυμο ρήγμα (Εικ.2) και
βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν και οι σεισμοί είναι μικρού-μεσαίου μεγέθους, η σεισμική
διάρρηξη εμφανίζει πολύπλοκα χαρακτηριστικά.
4. Έως τώρα, και από τη στιγμή της έναρξης της συγκεκριμένης ακολουθίας, δεν
παρατηρείται ενεργοποίηση κάποιου άλλου ρήγματος στην ευρύτερη περιοχή (Εικ.2)
5. Η περιοχή του Δυτικού Κορινθιακού βρίσκεται σε διαρκή διέγερση και ενδέχεται να έχει
αυξημένη επιδεκτικότητα σε επιρροές από μεγάλους σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή,
όπως υποδηλώνει η αύξηση της μικρο σεισμικότητας αμέσως μετά τον σεισμό της
Κροατίας στις 29/12/2020 (Εικ.3)
6. Η ευρύτερη περιοχή του Δυτ. Κορινθιακού έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό και στο
παρελθόν έχουν σημειωθεί ισχυροί σεισμοί. Ωστόσο, για τη στενή περιοχή όπου
εκτυλίσσεται η τρέχουσα δραστηριότητα δεν υπάρχουν σαφείς ιστορικές ή ενόργανες
σεισμολογικές πληροφορίες για προηγούμενη γένεση ισχυρού σεισμού.
7. Το Εργαστήριο Σεισμολογίας, σε συνεργασία με όλους τους Σεισμολογικούς φορείς της
χώρας παρακολουθεί την εξέλιξη της ακολουθίας.

Ε.Σώκος

Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστ. Σεισμολογίας

 

Web: http://seismo.geology.upatras.gr/esokos
orcid.org/0000-0002-7742-7251