ΠΑΤΡΑ: Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε την απαγόρευση οποιουδήποτε είδους ερασιτεχνικής αλιείας – Αναλυτικά τα μέτρα

advertisement

. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας σας γνωρίζει τα κάτωθι σύμφωνα με τα έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας κατόπιν έκδοσης της σχετικής Κ.Υ.Α ( ΦΕΚ Β’
1/02-01-2021)
α) Στο πλαίσιο περιορισμού μεταφοράς των μετακινήσεων εντός και εκτός της έκαστης
Περιφερειακής Ενότητας απαγορεύεται η διενέργεια οποιουδήποτε είδους
ερασιτεχνικής αλιείας. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι απαγορεύεται η διενέργεια
ερασιτεχνικής αλιείας τόσο από ξηράς συμπεριλαμβανομένης της αλιείας με
ψαροτούφεκο (υποβρύχια αλιεία) όσο και με τη χρήση οποιουδήποτε σκάφους.
β) Η εν λόγω Κ.Υ.Α έχει ισχύ από την 03/01/2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα
11/01/2021 και ώρα 06:00.
2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας επιβάλλεται με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής το διοικητικό πρόστιμο των τριακοσίων
(300) Ευρώ για κάθε παράβαση.
3. Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας (τηλ: 2613615400) ή να αποστέλλουν
σχετικό mail στο patra@hcg.gr.