ΠΑΤΡΑ – ΦΩΤΟ: Κεκλεισμένων των θυρών η Θεία Λειτουργία του Πολιούχου Άγιου Ανδρέα

Με αστυνομικό κλοιό η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τον Πολιούχο της Πάτρας Άγιο Ανδρέα. Κόκκινες κορδέλες έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του Ναού, έχουν αποκοπεί όλες οι είσοδοι ενώ ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας δεν αφήνουν να πλησιάσει κανείς.

Ενώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος, ετέλεσε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, με την περιφορά της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ανδρέου, εντός του Ιερού Ναού και περιμετρικά αυτού, όπου ολοκληρώθηκε στις 11:20 το πρωί της Δευτέρας.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰς ἓνα πρός ἓνα στούς τιμωμένους
Αγίους τῆς Ἀχαΐας, μέ πρῶτον τόν Ἀπόστολον Ἀνδρέαν καί ἑστίασε στό γεγονός ὃτι ἡ βάσις τῆς ἁγιότητος, τῆς ἐναρέτου βιοτῆς καί πολιτείας, τῆς ὁμολογίας, τῆς μαρτυρίας καί τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ πίστις διά τήν ὁποίαν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Πίστις ἐστίν ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων ἒλεγχος μή βλεπομένων» (3 Εβρ. 11,1)
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἑρμηνεύοντες τό χωρίον αὐτό μᾶς ἐπισημαίνουν ὃτι ἡ πίστις εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Χριστός. «Χριστός εἶναι φαμέν τήν ἐνυπόστατον πίστιν».(Ἃγιος Μάξιμος Ὁμολογητής)
Αὐτή ἡ πίστη ἐκφράζεται ἀπό τούς Ἁγίους μέ τόν δικό τους τρόπο.
Στούς Ἀποστόλους, ὡς Ἀποστολική διδαχή, ὁμολογία καί μαρτύριο.
Στούς Ἱεράρχας ὡς ἀγώνας γιά τήν σωτηρία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί καθοδήγηση μἐ αὐτοθυσία τοῦ ποιμνίου, εἰς τάς αὐλάς τοῦ Κυρίου.
Στούς Μάρτυρας μέ τήν μαρτυρική κατάθεση τῆς ὁμολογίας, μέχρις αἷματος.
Στούς Ὁσίους ἐκφράζεται μέσα ἀπό τούς σκληρούς ἀσκητικούς ἀγῶνες.
Ὁδοδείκτες ἃπαντες οἱ ἃγιοι πρός Κύριον, μεσίτες καί πρεσβευτές πρός Αὐτόν ὑπέρ ἡμῶν.
Ἂς μιμηθοῦμε τήν ἐνάρετη, τήν ἁγία βιοτή καί πολιτεία τους, τούς ἀγῶνες, τήν μετάνοια καί τήν θυσία τους, στήν πρός τόν Θεόν πορεία μας. Καί ἂς τούς παρακαλέσωμε νά μεσιτεύουν πρός Κύριον, ὣστε νά μᾶς λυτρώσῃ ἐκ τῆς δοκιμασίας, τήν ὁποίαν ἓνεκα τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὑφιστάμεθα.

Δείτε φωτο: