Νέες αναστολές συμβάσεων, “πάγωμα” δόσεων και παρατάσεις επιδομάτων


Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Αναστολή συμβάσεων εργασίας, προσωρινή αναστολή  καταβολής δόσεων ρυθμίσεων και 2μηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο ΥΠΟΙΚ, κος Χρήστος Σταϊκούρας, σ΄ο,τι αφορά το ασφαλιστικό -εργασιακό πεδίο.

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις.  Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους, η αναστολή συμβάσεων είναι υποχρεωτική. Υπενθυμίζεται πως όσοι εργαζομένοι βγαίνουν σε αναστολή δικαιούνται ειδική αποζημίωση 534 ευρώ/μήνα.

Επίσης, οι δόσεις ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών επιχειρήσεων που κρίνουν με κρατική εντολή αναστέλλονται για το Νοέμβριο και μεταφέρονται στο τέλος των ρυθμίσεων.

Όσα επιδόματα ανεργίας έληξαν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και θα λήξουν το Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα λάβουν 2μηνη παράταση.

Επίσης, το ποσοστό της τηλεργασίας αυξάνεται στο 50% έναντι 40% που ήταν.

Αναλυτικά, ο κος Σταϊκούρας στο ασφαλιστικό -εργασιακό πεδίο ανέφερε τα ακόλουθα :

– “Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.

Συνεπώς είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων.

Για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες.

Οι επιχειρήσεις, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων”.

– “Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο.

Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης”.

– “Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά δύο μήνες”.

– “Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας.

– “Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρ-μογή του ωραρίου τους για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου”.