Προτείνει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο bad banks o Enria της ΕΚΤ


Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο bad banks για να αναχαιτίσουν το αναμενόμενο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα προκύψει από την πανδημία του κορονοϊού, σημείωσε ο επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Andrea Enria.

“Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, για παράδειγμα η ένωση σε δίκτυο των εθνικών εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού (AMC), μέσω κοινών μηχανισμών χρηματοδότησης και εναρμονισμένης τιμολόγησης θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης των NPLs και να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της τραπεζικής ένωσης”, δήλωσε ο Enria στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

“Δεν πρόκειται για βοήθεια σε τράπεζες που ανέλαβαν υπερβολικά ρίσκα και δεν τα διαχειρίστηκαν κατάλληλα. Αντίθετα, ο στόχος είναι διπλός: να επιτρέψουμε στις τράπεζες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουν τα βιώσιμα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγάλες εταιρείες και να συνοδεύσουν τον αναγκαίο διαρθρωτικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας προς ένα πιο πράσινο και τεχνολογικά πιο προηγμένο μέλλον χωρίς να επιβαρύνονται από προβληματικά ανοίγματά τους στους οικονομικούς τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση”, σημείωσε ο Enria.

πηγη capital.gr