ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ: Ολοκλήρωση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών

advertisement

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών διάρκειας 150 ωρών το καθένα (πέντε προγράμματα φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης, Δεκέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020) που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΓΣ Πατρών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το Δήμο Ερυμάνθου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».

Ο Δήμος Ερυμάνθου προς εξυπηρέτηση των νέων αγροτών του στην παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης, παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα του Σταυροδρομίου και την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο νέο Δημαρχείο στη Χαλανδρίτσα όπου καταρτίστηκαν συνολικά 95 Νέοι Αγρότες του Δήμου Ερυμάνθου.

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των προγράμματων παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπαρής, ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ζώης Μαρτζάκλης, o Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τριταίας κ. Κωνσταντίνος Τομαράς, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σταυροδρομίου κ. Σπυρίδων Δαραμούσκας, η Περιφερειακή Υπεύθυνη της Δυτικής Ελλάδας για τα προγράμματα κατάρτισης του ΕΛΓΟ Δήμητρα κ. Νικολέττα Γιαννακοπούλου, ο περιφερειακός υπεύθυνος του ΕΛΓΟ Δήμητρα για το νομό Αχαΐας κ. Ιωάννης Λαγωγιάννης καθώς και η εξωτερική συνεργάτης κ. Αικατερίνη Ρογκάλα. Ο δήμαρχος κ. Μπαρής απευθυνόμενος στους καταρτιζόμενους σημείωσε ότι ο Δήμος Ερυμάνθου αποτελεί πλέον Κέντρο Εκπαίδευσης νέων αγροτών και ευχήθηκε στους νέους αγρότες να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν από το πρόγραμμα και τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά στις κτηνοτροφικές πρακτικές προς όφελος των ίδιων αλλά και των καταναλωτών.