Πάνω από 100.000 περιπτώσεις απόκρυψης εσόδων εντόπισε η ΑΑΔΕ

advertisement

Η ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τα εισοδήματα και την περιουσία που έχουν οι κάτοικοι της Ελλάδας σε χώρες της Ε.Ε., αλλά και σε τρίτες χώρες, φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών ήρθαν στην επιφάνεια εισοδήματα που ενδεχομένως «ξέχασαν» να δηλώσουν χιλιάδες φορολογούμενοι. Ωστόσο, αδήλωτα εισοδήματα εντοπίστηκαν και στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία, τρεις είναι οι πηγές από τις οποίες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε, μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων για πρώτη φορά, περιπτώσεις κρυμμένων εισοδημάτων.

Η πρώτη αφορά πληροφορίες που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής, αναφορικά με εισπραχθείσες αμοιβές από μισθούς, συντάξεις και διοικητικές αμοιβές φορολογικών κατοίκων Ελλάδας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από τη διασταύρωση αυτή βρέθηκαν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που λαμβάνουν συντάξεις από χώρα της Ε.Ε. δίχως να τις δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση. Ιδιαιτέρως σημαντικές είναι 10.000 από αυτές τις περιπτώσεις, των οποίων η εκτίμηση του φόρου από τα μη δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχεται σε 6,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι εντοπίζονται ως μη δηλωθείσες ή ανακριβώς δηλωθείσες συντάξεις ύψους έως και 58.000 ευρώ.

Η δεύτερη πηγή αφορά βεβαιώσεις αποδοχών που απέστειλαν στην ΑΑΔΕ εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Από τη διασταύρωση αυτή, εντοπίστηκαν 40.000 περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος, που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Ενδεικτικά, αναφέρονται 65 περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν αποδοχές μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ.

Η τρίτη πηγή αφορά αδήλωτα εισπραχθέντα αναδρομικά ποσά μισθωτών και συνταξιούχων, που εισπράχθηκαν το 2014 και υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περίπου 42.000 φορολογούμενοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν αντίστοιχη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ως ώφειλαν. Σημειώνεται ότι, από το σύνολο των περιπτώσεων, εντοπίστηκαν 5 φορολογούμενοι που απέκρυψαν αναδρομικές απολαβές της τάξης των 600.000 ευρώ συνολικά.

Οπως ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής στο Olympia Forum, οι περιπτώσεις αυτές είναι προς εξέταση και για τις οποίες από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε η αποστολή ειδοποιήσεων στους πολίτες. Με την επιστολή ενημερώνονται για τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εφορία και τους καλεί να δικαιολογήσουν τα ποσά που δεν έχουν δηλωθεί, είτε να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, πριν οι εφοριακοί προχωρήσουν στον καταλογισμό των φόρων και των προστίμων.

Για αυτές που εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, ενδεχομένως να μην προκύπτει επιπλέον φόρος στην Ελλάδα, ωστόσο οι φορολογούμενοι έχουν την υποχρέωση να τα δηλώσουν στην Ελλάδα όπου είναι και φορολογικοί κάτοικοι. Στην περίπτωση που προκύπτει φόρος, εκτός από τα πρόστιμα θα συνυπολογισθούν και προσαυξήσεις. Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις ή αιτιολογήσουν αυτά τα εισοδήματα, η υπόθεσή τους θα διεκπεραιωθεί ομαλώς. Στην αντίθετη περίπτωση, θα γίνεται καταλογισμός φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων, χωρίς να μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο και ποινικών κυρώσεων.

Η εφορία έχει ζητήσει από τις τρεις μεγάλες πλατφόρμες διάθεσης ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις να αποστείλουν, μέχρι το τέλος του μήνα, στοιχεία εισοδημάτων των ακινήτων που διατέθηκαν στην Ελλάδα, για τα έτη 2018 και 2019, ενώ από του χρόνου προγραμματίζεται τα στοιχεία αυτά να αποστέλλονται στην εφορία μέσα στον Φεβρουάριο, με στόχο, εφόσον εντοπισθούν διαφορές ή αδήλωτα εισοδήματα, αυτά να δηλώνονται αυτόματα στις φορολογικές δηλώσεις.