ΠΑΤΡΑ: Ολοκληρώνεται, σήμερα, η συγκέντρωση σχολικών ειδών από Περιφέρεια και «Φωτεινό Αστέρι»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και ευεξίας του ατόμου, καθώς επίσης προγράμματα με στόχο την άρση ανισοτήτων στα παιδιά, έφηβους και νέους που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού .

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια συνεργάζεται με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Το Φωτεινό Αστέρι» προκειμένου να συγκεντρωθούν σχολικά είδη για την υποστήριξη άπορων οικογενειών με παιδιά έως 16 ετών .

 

Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί έως και σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2020  στο Αίγιο και στην Πάτρα με την ελπίδα να συγκεντρωθούν όσο περισσότερα σχολικά είδη είναι εφικτό, προκειμένου με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς τα παιδιά των οικογενειών αυτών να αισθανθούν ισότιμα απέναντι στους συμμαθητές τους.

 

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης σε μια προσπάθεια να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας με κοινωνικές οργανώσεις ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την εκπαίδευσή τους. Έχει μεγάλη σημασία να νιώσουν ισότιμοι, ότι όλοι ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, κανένας μαθητής ή μαθήτρια στο περιθώριο » δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και αρμόδιος για θέματα δημόσιας υγείας Χαράλαμπος Μπονάνος.