ΠΑΤΡΑ: Αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ στο Οικονομικό Επιμελητήριο

advertisement

Mετά την  παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Πετούση από μέλος  της Τοπικής Διοίκησης του 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, την θέση του  καταλαμβάνει η αναπληρωματική του ιδίου συνδυασμού  κ. Βασιλική Μπαρδάκη.

Η σύνθεση της Τοπικής Διοίκησης του 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας μετά την συνεδρίαση 12/10.09.2020 διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόεδρος :                      Γεώργιος  Παππάς

Αντιπρόεδρος :                Στέλιος Τζιβγινίδης

Γεν. Γραμματέας :           Νικόλαος  Μοίραλης

Οικονομική Επόπτρια :   Παρασκευή Βεργοπούλου

Μέλη :                             Ηλίας   Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνος Λοτσάρης

Βασιλική Μπαρδάκη

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του 10ου   Π.Τ. του  Ο.Ε.Ε.

 

Γεώργιος  Παππάς