ΠΑΤΡΑ: Ολοκληρώνεται σήμερα η προθεσμία συμμετοχής σε ερευνητικές υποτροφίες του Πανεπιστημίου Harvard


To Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ, από τις βαθμίδες του Λέκτορος και του Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), που κατέχει διδακτορικό τίτλο, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα (CHS – CCSFellowships in HarvardSummerProgram in Greece, 2020).

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS) ιδρύθηκε το 1961, με σκοπό τη μελέτη και την ευρύτερη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Υπάγεται διοικητικά και επιστημονικά στο Πανεπιστήμιο Harvard  και εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Το 2008 το CHS εγκαινίασε στο Ναύπλιο ένα ομόλογο Κέντρο, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) Ελλάδος. Το HarvardSummerProgram in Nafplio and Thessaloniki (Greece) είναι το αρχαιότερο και ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα StudyAbroad του Harvard. Προσφέρει σεμινάρια Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Κοινωνικών Επιστημών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Harvard και άλλων πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα του 2020 θα διεξαχθεί από σήμερα 27 Ιουνίου έως τις 2 Αυγούστου, στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη. Η συναφής ερευνητική υποτροφία καθιερώθηκε το 2008 και απευθύνεται έκτοτε σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Εφέτος προκηρύσσεται για πέμπτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο, σε Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε  να επισκεφθείτε τουςσυνδέσμους:https://greece.chs.harvard.edu/chsccsfellowshipshttps://www.upatras.gr/el/node/8994