Προανακριτική Novartis: Στη Βουλή το κείμενο του εξωδικαστικού της εταιρείας με τις ΗΠΑ


Στην προανακριτική της Βουλής διαβιβάστηκε η επίσημη μετάφραση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ αμερικανικών αρχών και Novartis και από το περιεχόμενό του προκύπτει ότι η έρευνα εντόπισε δωροδοκίες αποκλειστικά σε ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και όχι σε Έλληνες πολιτικούς.

Ειδικότερα, στο επίμαχο κείμενο αποσαφηνίζεται ότι οι αναφορές σε “αλλοδαπούς αξιωματούχους” αφορούν εργαζόμενους σε δημόσια νοσοκομεία ή κλινικές. “Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικές κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, και τα εν λογω νοσοκομεία και κλινικες ασκούν κρατική λειτουργια. Τα φυσικα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτα τα νοσοκομεία και κλινικες ηταν «αλλοδαποί αξιωματούχοι» υπό την εννοια του νόμου»” επισημαίνεται.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παράγραφος με τίτλο “Δημόσιες Δηλώσεις απο την Εταιρεία και την Novartis AG”. Σε αυτό το απόσπασμα τονίζεται ότι αν η Novartis με δελτίο τύπου ή με δηλώσεις στελεχών της αμφισβητήσει το περιεχόμενο της Συμφωνίας, το πόρισμα των αμερικανικών αρχών ή τα πραγματικά περιστατικά των ερευνών τότε θα υποστεί νέες διώξεις. Επισημαίνεται δε, ότι η εταιρεία και οι θυγατρικές της (όπως η Novartis Hellas) θα παρακολουθείται στενά και οφείλει πριν την έκδοση δελτίων τύπου να παίρνει την έγκριση των αμερικανικών αρχών για το περιεχόμενό τους. Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουνίου αμέσως μετά την υπογραφή του εξωδικαστικού συμβιβασμού Novartis εξέδωσε δελτίο τύπου το οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε “Υπογραμμίζεται ότι η σημερινή συμφωνία δεν περιλαμβάνει ισχυρισμούς σχετικά με φερόμενη δωροδοκία πολιτικών στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την εσωτερική έρευνα της Novartis” που σημαίνει ότι το επίμαχο απόσπασμα είχε την έγκριση των αμερικανικών αρχών.

ΝΔ: Η μετάφραση εκθέτει για ακόμη μια φορά τους σκευωρούς

Πηγές της ΝΔ σχολίασαν αναφορικά με το περιεχόμενο της μετάφρασης: “Απο την μετάφραση του κειμένου προκύπτει ξεκάθαρα οτι ο ορισμός του κρατικού αξιωματούχου στη σελ 30 υπό τον Τιτλο το ελληνικό σύστημα υγειας, ελληνικές οντοτητες και αλλοδαποί αξιωματούχοι ειναι : «Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικες κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, και τα εν λόγω νοσοκομεία και κλινικές ασκούν κρατική λειτουργια. Τα φυσικα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτα τα νοσοκομεία και κλινικες ηταν «αλλοδαποί αξιωματούχοι» υπό την εννοια του νόμου»

Απο ολο το κείμενο της απόφασης προκύπτει οτι η Novartis κλήθηκε να πληρώσει για παράνομες πρακτικές σε συνταγογραφήσεις φαρμάκων και κλινικες δοκιμές απο υπαλλήλους της, ιατρούς και παρόχους υπηρεσιών υγειας.

Ψευδ;vς ο ΣΥΡΙΖΑ διακινεί μια σελίδα αποκρύπτοντας συνειδητα τις αμεσως επομενες που αναφέρονται μονο σε ιατρούς και δίνουν τον ορισμό του αξιωματούχους που και παλι αφορα μονο ιατρούς.

Αγγλικά δεν ήξεραν και ήθελαν μετάφραση. Τώρα εκτός από σκευωροί, είναι και ψεύτες.”

Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο του Συμβιβασμού με τίτλο “Ποινική Γνωστοποίηση και Αποδοχή της Ευθύνης” επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα πραγματικά περιστατικά που εντόπισε η έρευνα των αμερικανικών αρχών. Απο αυτά προκύπτει ότι οι ευθύνες και οι δωροδοκίες εντοπίζονται αποκλειστικά σε Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας που καταγράφονται ως “ΠΥΥ”.

Το επίμαχο απόσπασμα αναφέρει:

“Η φύση και η σοβαρότητα της άδικης συμπεριφοράς, όπως περιγράφεται στην Εκθεση Πραγματικών Περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την χορηγία παρόχων υπηρεσιών υγείας (“ΠΥΥ”) που χρησιμοποιήθηκαν απο δημόσια ιδρύματα στην Ελλάδα για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ως μέσον δωροδοκίας και άσκησης διεφθαρμένης επιρροής προς του ΠΥΥ προκειμένου να αυξήσουν τη συνταγογράφηση φαρμάκου εμπορικού σήματος Novartis και η παραποίηση βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών για την απόκρυψη πληρωμών που αφορούσα ανάρμοστα οφέλη και είδη αξίας και άλλων ανάρμοστων πληρωμών προς ΠΥΥ καθώς και η διάρκεια του παραπτώματος κα η εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων των μονάδων πωλήσεων και επιχειρήσεων της εταιρείας.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος με τίτλο “Δημόσιες Δηλώσεις απο την Εταιρεία και την Novartis AG”. Σε αυτό το απόσπασμα τονίζεται πως “Η εταιρεία και η Novartis AG συμφωνούν ρητά ότι δεν ιθα προβούν, μ/εσω σημερινών ή μελλοντικών δικηγόρων, διευθυντώνμ υπαλλήλων αντιπροσώπων ή άλλων προσώπων που είναι εξουσιοδοτηξμένα να μιλούν εκ μέρους της Εταιρείας ή της Novartis AG σε δημόσια δήλωση, στο πλαίσιο δίκης ή άλλως, που αντικρούει την αποδοχ’ή ευθύνης εκ μέρους της Εταιρείας ή της Novartis AG, όπως ορίζεται ανωτέρω, ή τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφγονται στη συνημμένη Δήλωση Πραγματικών Περιστατικών. Κάθε τέτοια αντικρουόμενη δήλωση, υπο τον όρο τω δικαιωμ’ατων αποκατάστασης της Εταιρείας και της Novartis AG που περιγράφονται κατωτέρω θα αποτελεί αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας και η Εταιρία και / ή η Novartis AG στο εξής θα υπόκεινται σε δίωξη, όπως αναφέρται στις παραγράφους 14 εως 16 της παρούσας Συμφωνίας”.

Γίνονται δε πιο ξεκάθαροι λέγοντας: η εταιρεία και η Novartis AG συμφωνούν ότι, εαν οι ίδιες ή οποιαδήποτε απο τις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές τους (s.s. όπως η Novartis Hellas) ή συνδεδεμένες εταιρείες τους εκδώσει δελτίο τύπου ή διεξάγει συνέντευξη τύπου σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, η Εταιρεία και η Novartis AG θα συζητήσουν πρώτα με τον Τομέα Καταπολέμησης Απάτης και το Γραφείο προκειμένου να προσδιορίσει: α) κατά πόσον το κείμενο του δελτίου τύπου ή οι προτεινόμενες δηλώσεις στην συνέντευξη τύπου είναι αληθείες και ακριβείς σε σχέση με τα ζητήματα μεταξύ του Τομέα Καταπολέμησης Απάτησς, του Γραφείου, της Εταιρείας και της Novartis AG και β) κατά πόσον ο Τομέας Καταπολέμησης Απάτης και το Γραφείο έχουν αντιρρήσεις για το δελτίο ή τη δήλωση”.

Δείτε εδώ το επίσημο κείμενο του εξωδικαστικού συμβιβασμού