Σοβαρή καταγγελία για την Διοίκηση από τραυματιοφορέα του χειρουργείου


Την Τετάρτη 3/6/20, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μας με την Διοίκηση (Δκτης και Αν. Δκτης),  παρουσία και των Συναδέλφων Τραυματιοφορέων. Μια συνάντηση όπου τέθηκαν όλα εκείνα τα ζητήματα που απασχολούν τον συγκεκριμένο αυτόν κλάδο, τούς Συναδέλφους τραυματιοφορείς.

      Γι΄  αυτά τα προβλήματα που κατατέθηκαν, δεν δόθηκε καμία απάντηση-λύση από τους Διοικούντες, ούτε υπήρξε καμιά ουσιαστική δέσμευση τους, αν και θα μπορούσε, δεδομένου ότι αυτά τα προβλήματα τούς τα είχαμε γνωστοποιήσει πολύ πριν από την προαναφερόμενη συνάντηση μας, μέσω σχετικής επιστολής  μας, μια επιστολή που ήταν η συνέχεια της  σχετικής συγκέντρωσης -συνάντησης μας με τον προαναφερόμενο κλάδο.

      Αξίζει να επισημάνουμε ότι κατά την συνάντηση μας αυτή, υπήρξε σοβαρή καταγγελία για την Διοίκηση από τραυματιοφορέα του χειρουργείου και μάλιστα για τον Αν. Δκτη, για συμπεριφορές και πρακτικές που σαφώς τις ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ και για τις οποίες δυστυχώς δεν πήρε θέση ο Διοικητής, ζήτημα που σαφώς θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, όπως και οι ρουσφετολογικές μετακινήσεις απ’ αυτόν τον ευαίσθητο κλάδο, μετακινήσεις που τον αποδυναμώνουν, γι αυτό και  ένα από τα ζητήματα που επιμένουν οι τραυματιοφορείς είναι η ενίσχυση τους με 5 νέα άτομα, καθώς επίσης και 3 για τα χειρουργεία.

                     Εν αναμονή λοιπόν των απαντήσεων της Διοίκησης.

Κώστας Πετρόπουλος