ΠΑΤΡΑ: Το τιμολόγιο χώρων στις πλατείες – Παραχώρηση για τραπεζοκαθίσματα από το δήμο

Στην κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη των διακηρύξεων για τις δημοπρασίες που αφορούν την παραχώρηση των κοινοχρήστων τμημάτων εκτός προβολής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις πλατείες προχώρησε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πατρέων με ομόφωνη απόφασή της.

Η σχετική απόφαση είναι για το 2020 και με την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος.
Σύμφωνα με όσα αποφάσισε η οικονομική επιτροπή οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
Στην πλατεία Τριών Συμμάχων καθορίζεται σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μίσθωσης, για τον καθένα από τους χώρους της εν λόγω πλατείας όπως αυτοί περιγράφονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, το ποσό των 25 ευρώ κατά τετραγωνικό μέτρο.
Το ίδιο ποσό (25 ευρώ/τ.μ.) αφορά και στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μίσθωσης για τον κάθε χώρο, αλλά και για την πλατεία Όλγας.
Στην πλατεία Γεωργίου το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μίσθωσης διαμορφώνεται στα 35 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Στην πλατεία Καποδιστρίου (Μαρκάτο) το ελάχιστο όριο διαμορφώνεται στα 25 ευρώ / τ.μ.
Στην πλατεία Ομονοίας το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μίσθωσης για τον καθένα από τους χώρους της πλατείας διαμορφώνεται στο ποσό των 10 ευρώ κατά τετραγωνικό μέτρο.