ΠΑΤΡΑ: Μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδριάζει σήμερα, το δημοτικό συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων θα συνεδριάσει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», το άρθρο 43 του αριθ. ΦΕΚ 75/30-3-2020 στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 με τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης των αιτημάτων και των αγώνων της Εκπαιδευτικής Κοινότητας (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικ. έτους 2020- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική η αριθ. 250/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η αριθ. 17645/18-5-2020 εναλλακτική επί της αποφάσεως πρόταση 7 συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 3. Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου της Τιμολογιακής Πολιτικής ΣΥΔΙΣΑ – Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
 4. Οίκοθεν τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων: α) για τον καθορισμό της οδού Σισίνη σε όλο το μήκος της, από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την βόρεια περιμετρική οδό της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων (επέκταση οδού Καρατζά), ως πεζοδρόμου, β) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Μαιζώνος, μεταξύ των οδών Αράτου και Δ. Γούναρη, ως πεζοδρόμου, γ) για τον καθορισμό τμήματος (βόρειος κλάδος) της οδού Τριών Ναυάρχων μεταξύ των οδών Αγ. Ανδρέου και Όθωνος Αμαλίας, ως πεζοδρόμου δ) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Παντοκράτορος, μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Ηλείας, καθώς και των οδών περιμετρικά της πλατείας Παντοκράτορος (δυτικό τμήμα), ως πεζοδρόμους, ε) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Σωτηριάδου, μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Νεοφύτου και Εισοδίων, ως πεζοδρόμου, στ) για τον καθορισμό της οδού Εισοδίων, ως πεζοδρόμου, η) για τον καθορισμό της ανώνυμης οδού δυτικά του Ι.Ν. Παντοκράτορος, ως πεζοδρόμου (σχετική η αριθ. 20/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 5. Επανακαθορισμός τιμής ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, έτους 2020 (σχετική η αριθ. 293/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 6. Καντίνες σε αιγιαλό για τα έτη 2020-2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, κατεψυγμένων ψαριών- λαχανικών και ελαιολάδου, προς κάλυψη των αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Νοτίων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδος- Παραλίας- Βραχνεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων (2017) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 13. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στην Καρυά Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 14. Έγκριση της 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις οδών 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 15. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Περιφράξεις προστασίας οδών κατά μήκος οριοθετημένων χειμάρρων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών «Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων», «Συντήρηση της διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση την Πλαζ» και «Ταχυμεταφορά εγγράφων- δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού, επί των οδών Γιάννη Ρίτσου και Σεφέρη» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 

                                                                                        Ο  Πρόεδρος

                                                                                του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                                                                               Παναγιώτης Μελάς

 

 

 

 

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

ΦΕΚ 75/31-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 43

ΜΕΡΟΣ ΣΤ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 1. Έως τις 31η Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου συμβουλίου.