ΠΑΤΡΑ: Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο – Με κονδύλι άνω του 1,7 εκατ. ευρώ.

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ΑΔΑ 6Κ5Ρ46ΜΤΛΡ που αφορά στην ύψους 2,100,000 ευρώ προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού ευρείας κλίμακας για τις εγκεκριμένες ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου και του ΙΕΧΜΗ αντίστοιχα. Οι ήδη εγκεκριμένες ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου χρηματοδοτούνται με 1,744,378.103 ευρώ.
Θεωρούμε το έργο αυτό, ως ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα και καινοτομία, και ευελπιστούμε ότι αυτό θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και της περιοχής, ως πόλος προσέλκυσης νέων χρηματοδοτήσεων και γιατί όχι, ως Πανελλαδικό πρότυπο αρίστης συνεργασίας.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Φωκίωνα Ζαΐμη για την επιτυχή έκβαση και τελική έγκριση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της ανωτέρω χρηματοδότησης.

Γεώργιος Αγγελόπουλος
Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Φοιτητικής Μέριμνας &Υποδομών, Ενέργειας & Αειφορίας
Τέως Πρόεδρος ΠΣΕΚ