ΑΧΑΪΑ: Τι επιτρέπεται και τι όχι για ερασιτεχνικό ψάρεμα και κολύμπι – Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο


Από το Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώθηκε ται ότι μέχρι 18/05/2020 και ώρα 06:00 επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου
και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,
β. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου
αριθμού επιβατών και
γ. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε
αυτά.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή τυχόν διευκρινίσεων (τηλ.
επικοινωνίας: 2613615400)