ΠΑΤΡΑ: Η Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε διαμαρτυρία

advertisement

Το Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.-), αναφορικά με το κατατεθέν προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας», διαπιστώνει ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στην χώρα μας.
Οδηγεί στην υποβάθμιση των όρων προστασίας καταργώντας Φορείς διαχείρισης που έχουν στελεχωθεί με ειδικούς επιστήμονες μετά από αξιοκρατικές ανοικτές διαδικασίες, έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την λήψη σημαντικών για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποφάσεων με τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή και έχουν συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και πολιτών. Στη θέση αυτού του συστήματος διοίκησης προτείνεται μια κεντρική γραφειοκρατική δομή η οποία θα συντονίζει έναν αριθμό Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών περιορισμένων αρμοδιοτήτων και ασαφούς οργάνωσης, αποδιαρθρώνοντας το ισχύον σύστημα λειτουργίας των Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 με τη μεγάλη συμμετοχή των Τοπικών Κοινωνιών.
Οι προτεινόμενες στο Σχέδιο Νόμου αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και σε απώλεια της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών πόρων που αυτή συνεπάγεται, νομιμοποιώντας χιλιάδες αυθαίρετα μέσα σε δάση, αναθέτοντας σε ιδιώτες το έλεγχο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ακυρώνοντας τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επενδύσεων και τέλος μη δίνοντας λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων, που αποτελεί διαχρονικά μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας.
Η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας) θεωρώντας ότι στην εποχή της κλιματικής κρίσης η αξία του περιβάλλοντος για τη διατήρηση της υγείας των έμβιων όντων στον πλανήτη είναι αναντικατάστατη, προτείνει:
– την αξιοποίηση των σχολίων και αναλυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση από πολίτες, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Δίκτυα Φορέων, Επιστημονικές Εταιρείες , Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Συλλογικότητες και
– την αναδιαμόρφωση του σχεδίου νόμου μετά από στενή συνεργασία και διάλογο με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες και Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Παράρτημα Δυτ. Ελλάδας)