Το τοπίο στην εργασία μετά την άρση περιορισμών: Παράταση αναστολών – Επιδότηση απώλειας μισθού


Πληροφορίες για την κατάσταση που αναμένεται να επικρατήσει στην αγορά εργασίας ήρθαν στο φως.

Παρατάσεις αναστολών «αλά καρτ» και επιδότηση απώλειας μισθού για εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων που μπαίνουν σε ευέλικτα σχήµατα απασχόλησης είναι οι δύο βασικοί πυλώνες του σχεδίου για την αγορά εργασίας στη δεύτερη φάση της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα µέτρα µπαίνουν σταδιακά σε λειτουργία τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το «Εθνος της Κυριακής», καθώς θα ανοίγει σταδιακά και πειραµατικά η οικονοµία, θα µπαίνουν αντιστοίχως σταδιακά σε εφαρµογή µέτρα όπως:

Δυνατότητα παράτασης των αναστολών σύµβασης για έναν µήνα και έως 31 Μαΐου για το 60% του προσωπικού που ήταν σε αναστολή.

Επιβάλλεται όριο στις επιχειρήσεις που ανοίγουν, ώστε να επαναφέρουν κατ’ ελάχιστον σε ενεργή απασχόληση το 40% των εργαζοµένων. Ιδια ρήτρα ισχύει και για τους πληττόµενους βάσει ΚΑ∆, καθώς µπορούν να παρατείνουν τις αναστολές έως 31/5 για έως και το 60% όσων τελούν σε αναστολή. Θα επιτρέπεται άρση ή διακοπή της αναστολής.
Πρόγραµµα στη βάση του γερµανικού µοντέλου «Kurzarbeit», που αναµένεται από τον Ιούνιο. Μισθωτοί που θα µπαίνουν σε ευέλικτα σχήµατα εργασίας µε µειωµένο ωράριο και µισθό -µερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας- θα επιδοτούνται µε 40% έως 60% της απώλειας του µισθού. Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί αρχικά σε συγκεκριµένους κλάδους, όπως βιοµηχανία, µεταποίηση, λιανεµπόριο, ενώ ο αρχικός ορίζοντάς του φτάνει έως και τον Σεπτέµβριο.

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ενώ σταδιακά θα αίρονται τα µέτρα περιορισµού για τη διασπορά του κορονοϊού, θα µπαίνει σε εφαρµογή ένα µεικτό σύστηµα, µε κεντρικό στόχο την αποτροπή µαζικού κύµατος απολύσεων και εκρηκτικής ανόδου της ανεργίας, την οποία ωστόσο προεξοφλούν αναλυτές και αγορά.

Ορατό είναι το ενδεχόµενο επιχειρήσεις µικρές ή µεγαλύτερες να µην ανοίξουν µε την άρση των µέτρων, ιδιαίτερα αν επηρεάζονται από τον τουρισµό που φέτος πλήττεται σφοδρά. «Τα προβλήµατα της επόµενης µέρας είναι τεράστια» εκτιµούν παράγοντες της αγοράς. Τα συνδικάτα δεν κρύβουν τις έντονες ανησυχίες τους για έκρηξη απολύσεων, ελαστικών µορφών απασχόλησης και επιχειρησιακών συµβάσεων µε µειώσεις µισθών. Γι’ αυτό και ζητούν ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο έως το τέλος του έτους. «Κανένας δεν θα επιστρέψει µε τους ίδιους όρους που είχε πριν από την καραντίνα» έλεγαν συνδικαλιστικά στελέχη.

Ειδικοί εργατολόγοι εφιστούν την προσοχή και για τα νέα ωράρια που έρχονται από αύριο, παρόλο που η προσαρµογή τους θα πραγµατοποιείται υπό την προϋπόθεση µη µεταβολής του είδους της σύµβασης.

Αναστολή με πλαφόν – Αναπλήρωση μισθού από το Δημόσιο
Στη δεύτερη φάση της πανδηµίας, η δυνατότητα παράτασης των αναστολών έρχεται µε ευελιξία αλλά και µε πλαφόν. Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν υποχρεούνται να επαναφέρουν σε ενεργή απασχόληση τουλάχιστον το 40% των µισθωτών τους, ενώ µπορούν να παρατείνουν τις αναστολές των συµβάσεων για έως το 60% των εργαζοµένων που ήταν σε αναστολή. Η δυνατότητα παράτασης δίνεται για έναν µήνα και έως τις 31 Μαΐου.

Αντίστοιχη ρήτρα προβλέπεται και για τους πληττόµενους βάσει ΚΑ∆ εργοδότες. Μπορούν να παρατείνουν το 60% των αναστολών έως τις 31/5. Το ποσό της ειδικής αποζηµίωσης θα είναι αναλογικό των ηµερών που ο µισθωτός θα παραµείνει σε αναστολή, κατά τη διάρκεια της παράτασης.

«Το υπουργείο Εργασίας στη νέα φάση που εισέρχεται η οικονοµία καλείται να κινηθεί σε τρεις άξονες: Συνέχιση στήριξης των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, στήριξη των εισοδηµάτων µέσω ενός νέου µηχανισµού αναπλήρωσης τυχόν απωλειών του εισοδήµατος των εργαζοµένων, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων µε πλήρη εφαρµογή των µέτρων πρόληψης της διασποράς του ιού» δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Η δυνατότητα παράτασης για τον Μάιο έρχεται µε δύο προϋποθέσεις:

Απαγόρευση απολύσεων µέχρι τις 31 Μαΐου.
∆ιατήρηση του ίδιου αριθµού θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης εργασίας για 45 ηµέρες µετά την λήξη της παράτασης

Προσοχή, καθώς, αν ο εργοδότης παρατείνει την αναστολή περισσότερων συµβάσεων από το 60%, υποχρεούται να καταβάλει τους µισθούς.