ΠΑΤΡΑ: Στο Coronavirus Greece Research Group το Πανεπιστήμιο

Το Coronavirus Greece Research Group είναι μια συνεργασία επιστημόνων από 6 πανεπιστήμια που αποφάσισε να αναλάβει ερευνητικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού.

Η ομάδα ξεκίνησε με σκοπό την οργάνωση και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας για την πανδημία σε πολλαπλά επίπεδα στην Ελλάδα. Αρχικά πλαισιώθηκε από τον Κων/νο Φαρσαλινό και τον Κων/νο Πουλά (Πανεπιστήμιο Πατρών), τον Απόστολο Βανταράκη (Πανεπιστήμιο Πατρών) την Αναστασία Μπαρμπούνη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) και τον Δημήτρη Κουρέτα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Η επιστημονική ομάδα συνεχώς επεκτείνεται και σήμερα συμπεριλαμβάνει τον Γιάννη Τζήμα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), τον Θεόδωρο Γιαννούχο (Πανεπιστήμιο Utah) και την Ελένη Λαζαράτου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), τον Ιγνάτιο Οικονομίδη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τον Νικόλαο Παναγιώτου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας https://coronavirus-greece.gr/

Η επιστημονική ομάδα συνεχώς διευρύνεται. Έχουν ήδη κατατεθεί επιστημονικές προτάσεις και έχει ξεκινήσει την έρευνα, ενώ εργασίες έχουν ήδη δημοσιευθεί και άλλες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης προς δημοσίευση από διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ένα σημαντικό ερευνητικό εργαλείο είναι τα ερωτηματολόγιά μας που μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας: https://coronavirus-greece.gr/covid19/index.php/el/erwtimatologia

Η πανδημία και η επιπτώσεις της μας απασχολούν ιδιαίτερα έντονα, και η κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπισή της.