Απάντηση του ΠΕΑΚ σε ΝΟΠ-ΝΕΠ

advertisement
Με αφορμή την κοινή επιστολή του ΝΟΠ και της ΝΕΠ προς την Διοίκηση του ΠΕΑΚ και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, η οποία κοινοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2020 η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ ανακοινώνει τα εξής:
«Αναγνωρίζει την συνεισφορά των και των δύο σωματείων Ναυταθλητισμού στην προώθηση του υγρού στίβου. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθούν τα πραγματικά περιστατικά τα οποία αναιρούν ουσιαστικά και τυπικά τις όποιες αιτιάσεις συμπεριλαμβάνονται στην κοινή επιστολή των δύο σωματείων, μέσω των οποίων παραπλανητικά τεκμαίρεται η οικονομική και φυσική τους εξόντωση.
Πιο συγκεκριμένα:
– Η χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών του ΠΕΑΚ από τα δύο σωματεία, ουδέποτε διακόπηκε παρά το γεγονός οτι από το 2015 δεν υπήρξε πλήρης ανταπόκρισή τους στις αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις συμβάσεις τους.
– Η σημερινή Διοίκηση του ΠΕΑΚ, που ανέλαβε στα τέλη του 2019, διαπίστωσε την έλλειψη σύμβασης μεταξύ του ΠΕΑΚ και των σωματείων που κάνουν χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών και από τον Δεκέμβριο του 2019 ξεκίνησαν οι διαδικασίες αντικατάστασης των μηνιαίων παρατάσεων με υπογεγραμμένη σύμβαση χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών . Αυτή η σύμβαση που συζητείται από τον Δεκέμβριο του 2019 δεν έχει υπογραφεί από τα συγκεκριμένα σωματεία μέχρι και σήμερα. Άρα η σύμβαση που είναι προς υπογραφή, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική που το ΠΕΑΚ Πάτρας και το Υπουργείο Αθλητισμού προβλέπεται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της αναστολής χρήσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων λόγω της υγειονομικής κρίσης αλλά και μετά τη λήξη της κρίσης με την επαναλειτουργία τους.
– Η απαλλαγή της καταβολής μισθωμάτων χρήσεως από τα αθλητικά σωματεία θα συνεχιστεί με γενναίες εκπτώσεις, όταν θα υπάρξει επανεκκίνηση λειτουργίας και χρήσης των δεξαμενών από τα αθλητικά σωματεία.
– Κλείνοντας δηλώνουμε ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος αντιπαράθεσης της Διοίκησης του ΠΕΑΚ με όλα τα Σωματεία που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά αντιθέτως επιδεικνύουμε στην πράξη διάθεση πλήρους και αρμονικής συνεργασίας.
– Σε ό,τι αφορά στις οικονομικές εκκρεμότητες των συγκεκριμένων σωματείων από το 2015 έως και το 2019 που αναλάβαμε, δεν φρόντισαν να τις τακτοποιήσουν με τις προηγούμενες διοικήσεις. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η σημερινή Επιτροπή Διοίκησης να επισφραγίσει παρατυπίες (ευχόμαστε όχι παρανομίες) των συγκεκριμένων σωματείων και των προηγούμενων διοικήσεων.
Η ενημέρωση των εκκαθαριστών που πρόκειται να έρθουν για να ελέγξουν τη χρήση του 2018 και που αναμφίβολα αυτή και θα επεκταθεί και στο 2019, θα είναι από την πλευρά μας λεπτομερής και τεκμηριωμένη».