ΠΑΤΡΑ: Αναβολή της ετήσιας γενική συνέλευσης του ΣΕΒΠ&ΔΕ λόγω ανωτέρας βίας


Για πρώτη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, λόγω της πανδημίας
COVID-19, με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για όλους μας.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. περί διεξαγωγής
εκδηλώσεων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου, η οποία σύμφωνα με το
Καταστατικό μας , συγκαλείτε το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου κάθε έτους, πρέπει να
αναβληθεί για τους φθινοπωρινούς μήνες .
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα ορισθεί με απόφαση
του Διοικητικού μας Συμβουλίου μετά την άρση των εκτάκτων μέτρων και θα σας σταλεί έγκαιρα
ενημέρωση.
Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά με Υγεία και Ελπίδα για ένα αισιόδοξο και δημιουργικό μέλλον!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Κλεομένης Μπάρλος
Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Κυριακόπουλος