Προβλήματα στην ενίσχυση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρηματιών


ΠΡΟΣ:
• Υπουργό Οικονομικών
Κο Χρήστο Σταϊκούρα
• Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κο Άδωνι Γεωργιάδη
• Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Κο Γιάννη Βούρτση
ΚΟΙΝ:
• Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ
Κο Καββαθά Γεώργιο
• Πρόεδρο 10ου Περιφερειακού Τμήματος
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας,
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
Κο Παππά Γεώργιο
=======================================

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού Μικρομεσαίων επιχειρηματιών – Αυτοαπασχολούμενων ».

Αξιότιμοι κύριοι,
Αναφορικά με τις προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1457Β/16-04-2020) και συγκεκριμένα το άρθρο 3, παράγραφος 1β αναφέρει πως η επιχείρηση χρειάζεται να «έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020».
Αυτή η προϋπόθεση αφορά τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση, σε αντίθεση με το 95% των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, οι οποίες υποχρεούνται με νόμο στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρεις μήνες.
Όπως αντιλαμβάνεστε, για τις επιχειρήσεις αυτές δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις σχετικά με τις δηλώσεις ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να εγείρεται κίνδυνος για τη λήψη της αποζημίωσης του ειδικού σκοπού, καθώς οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
Επειδή, λογικά, το πρόβλημα υπάρχει στην πλατφόρμα βάσει της οποίας θα γίνει η αξιολόγηση για όσους δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, χρειάζεται να υπάρξει διευκρίνιση για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να μην τις «πετάει» έξω το σύστημα ως μη δικαιούχους.

Παρακαλούμε για άμεση δική σας παρέμβαση, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην ενίσχυση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρηματιών.

Με εκτίμηση,
Για την Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης ΣΚΕΝΤΖΟΣ