Μεταναστευτικό: Μπαίνει τάξη με τις ΜΚΟ – Μητρώο και για τα μέλη τους

advertisement

«Επιδιώκουμε τη μέγιστη διαφάνεια της λειτουργίας των ΜΚΟ, αλλά και των προσώπων τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με αυτές. Έτσι ώστε να μπορούμε να επικεντρωθούμε στην συνεργασία με τις πολλές οργανώσεις που έχουν προσφέρει πολλά στην διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και παράλληλα να απομονώσουμε όσες δεν πληρούν κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης και λειτουργίας», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Επιτόπιοι έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας
Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και να απενεργοποιεί από το Μητρώο τους φορείς που δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις υποχρεώσεις τους, ως προς την διοικητική διαδικασία που καθορίζεται. Ο Ειδικός Γραμματέας διατηρεί το δικαίωμα της επαλήθευσης και της επικαιροποίησης ανά τακτά διαστήματα των στοιχείων που καταθέτουν οι ΜΚΟ προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση.

«Είναι αυτονόητο ότι μόνο η εφαρμογή κανόνων διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα θωρακίζει τη λειτουργία των ΜΚΟ και δημιουργεί σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με την Πολιτεία. Επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία των ΜΚΟ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική συνέχιση του έργου τους για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης», επεσήμανε ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, Ευάγγελος Κωνσταντίνου.