ΠΑΤΡΑ: Ολοκληρώνεται, σήμερα, η υποβολή αιτήσεων για Σ.Ε.Π. – Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

«Υποβολή αιτήσεων για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) των ετήσιων και εξαμηνιαίων προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π., ακαδημαϊκών ετών 2020-2023»

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 37 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνουν 218 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 4 ετήσιες Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) και 87 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.).

 

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) των ετήσιων και εξαμηνιαίων προγραμμάτων σπουδών, ακαδημαϊκών ετών 2020-2023 γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/ .Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και σήμερα  Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.