Οι 13 αλλαγές στις νέες εισφορές για επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες

advertisement

Κατώτατη υποχρεωτική εισφορά κύριας ασφάλισης 210 ευρώ το μήνα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες και 121 ευρώ για τους αγρότες καθιερώνεται από 1/1/2020 με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους και χωρίς να εξετάζεται αν ασκούν ένα, ή περισσότερα επαγγέλματα.

Οι αλλαγές στις εισφορές τίθεται σε ισχύ με την εφαρμοστική εγκύκλιο που έβγαλε χθες το ΕΦΚΑ μετά τη δημοσίευση του άρτι ψηφισθέντος ασφαλιστικού νόμου 4670/2020 σε ΦΕΚ την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1 Θεσπίζονται έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, μία (1) επιπλέον ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους (επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους) κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης και έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για τους αγρότες. Καθιερώνονται νέες εισφορές κλάδου Υγείας, σταθερές μετά τη 2η κατηγορία.

2 Η κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική, και αν δεν γίνει επιλογή τότε ο ασφαλισμένος κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία.

3 Η επιλογή ασφαλίστρου πρέπει να γίνει ως 13 Μαρτίου και ως 20 Μαρτίου θα πρέπει να έχει πληρωθεί. Προσοχή: Η πρώτη πληρωμή αφορά στην εισφορά Ιανουαρίου 2020.

4 εισφορές που καταβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής τους, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8%.

5 Η εισφορά δεσμεύει τον ασφαλισμένο για 12 μήνες. Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) για το επόμενο έτος. Η αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, (σ.σ.: μένει να καθοριστεί από πότε) και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους (2021). Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας παραμένει η ίδια του 2020.

6 Οι εισφορές επιβαρύνονται με 10 ευρώ για τον κλάδο Ανεργίας και με 2 ευρώ επιπλέον για τους υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών (συνολικά 12 ευρώ).

7 Διαγράφονται και δεν αναζητούνται ασφαλιστικές οφειλές νέων επιστημόνων για το διάστημα από 1/1/2017 ως 31/12/2019 (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39 και 39Α του Ν. 4387/2016, περί μειωμένης καταβολής εισφορών).

8 Καταργείται από 1/1/2020 για τις νέες εισφορές η έκπτωση 50% που ίσχυε ως το 2019 για όσους συμπληρώνουν πάνω από 40 χρόνια ασφάλισης.

9 Οι μητέρες έχουν έκπτωση 50% στις ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου Σύνταξης για 12 μήνες μετά τον τοκετό. Η μείωση ισχύει και για μισθωτή αλλά και για μη μισθωτή απασχόληση.