Να στηρίξουμε και τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε και τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής αγροτικής οικονομίας, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα (ορεινές ή μειονεκτικές) και παράγουν κτηνοτροφικά προϊόντα ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Επίσης αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι το επόμενο όμοιο πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί μετά από αρκετά χρόνια, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να δοθούν επιπλέον χρήματα σε αυτή την προγραμματική περίοδο, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιλαχόντων υποψηφίων και να υπάρξει η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και αυτών των εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμοι και να παραμείνουν στην αγροτική παραγωγή».
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του Π.Α.Α. 2014-2020 στην Περιφέρειά μας και λαμβάνοντας υπόψη την τελική κατανομή της επιχορηγούμενης Δημόσιας Δαπάνης Στήριξης, διαπιστώθηκε ανισοκατανομή ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα καθώς μένουν αρκετές αιτήσεις που δεν επιλέγονται για ενίσχυση ως επιλαχόντες παρ’ ότι διαθέτουν τα λοιπά κριτήρια ένταξης αλλά υστερούν στη βαθμολογία.
Συγκεκριμένα παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές της Περιφέρειάς μας να απορροφούνται μεγάλα ποσά, γιατί πραγματοποιούνται μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια με θερμοκηπιακές κατασκευές και λοιπές επενδύσεις με βαρύ και ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό και έτσι δεν επαρκεί η κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη για να ενταχθούν εκμεταλλεύσεις μικρότερου μεγέθους με μικρότερα Επενδυτικά Σχέδια, αρκετές εκ των οποίων βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε και τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής αγροτικής οικονομίας, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα (ορεινές ή μειονεκτικές) και παράγουν κτηνοτροφικά προϊόντα ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Επίσης αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι το επόμενο όμοιο πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί μετά από αρκετά χρόνια θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να δοθούν επιπλέον χρήματα σε αυτή την προγραμματική περίοδο, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των επιλαχόντων υποψηφίων και να υπάρξει η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και αυτών των εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμοι και να παραμείνουν στην αγροτική παραγωγή.
Σας επισημαίνουμε ότι η Περιφέρειά μας χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν αγροτική περιοχή, αλλά με μικρό κλήρο και με μεγάλη απασχόληση στον αγροτικό τομέα (είναι στην πρώτη τριάδα των Περιφερειών της χώρας), με μεγάλη παραγωγή, ποικίλων γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων.
Ευελπιστούμε στην κατανόηση του συγκεκριμένου θέματος εκ μέρους σας και θεωρούμε ότι θα μπορέσετε να δώσετε την αναγκαία λύση.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ