Λήψη εκτάκτων μέτρων

advertisement

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια λήψης εκτάκτων μέτρων και σύμφωνα με τις εντολές
του Υπουργού κ.Βασίλη Κικίλια, για λόγους Δημόσιας υγείας, ματαιώθηκαν οι
εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2020 που είχε οργανώσει ο Δήμος
Πατρέων.
Με την παρούσα, σας αναφέρουμε πως το Καρναβάλι για την Πάτρα, αποτελεί
ουσιαστικά έναν οικονομικό πνεύμονα, που σύμφωνα με μελέτες το άμεσο
οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 20.000.000 € σε άμεσες καταναλωτικές δαπάνες.
Να σημειωθεί δε ιδιαίτερα πως η ικανότητα της τοπικής οικονομίας να συγκρατήσει
το νέο εισόδημα από τους καρναβαλικούς επισκέπτες και δαπάνες εκτιμάται στο
58%, γεγονός που τεκμηριώνει την κυκλοφορία και επανακυκλοφορία των
παραπάνω άμεσων δαπανών στην τοπική οικονομία.
Το οικονομικό αποτέλεσμα διαχέεται σε πλήθος επαγγελματιών και σύμφωνα με τις
πρώτες εκτιμήσεις η ματαίωση των εκδηλώσεων προκάλεσε ακυρώσεις κατά 40-
50% στα ξενοδοχεία και μείωση των εσόδων κατά 30-40% στα καταστήματα
εστίασης και αναψυχής.
Κατόπιν των ανωτέρω, υποστηρίζουμε τα αιτήματα στήριξης των επιχειρήσεων και
επαγγελματιών που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τα οποία έχουν
ως ακολούθως.
1. Αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και
ακινήτων, σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων έως 31 Ιουλίου 2020.
2. Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία έληγε την 29
Φεβρουαρίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020, έως 31 Ιουλίου 2020, με αντίστοιχη
παράταση καταβολής του φόρου.

3. Παράταση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έως και 31 Ιουλίου 2020.
4. Αναστολή καταβολής τρεχουσών δόσεων ρυθμίσεων ως 31/07/2020 σε εφορία.
5. Δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή, να εισπράττονται στο τέλος της
ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.
6. Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής να διατηρούν τη ρύθμιση σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων για έξι (6) μήνες.
κ. Υπουργέ,
Η ζημιά στην τοπική οικονομία είναι μεγάλης έκτασης, με δεδομένο πως το
Καρναβάλι της Πάτρας, είναι το πλέον διάσημο με πλούτο εκδηλώσεων και πόλος
έλξης πλήθους επισκεπτών, ιδιαίτερα δε επλήγησαν οι ακόλουθες κατηγορίες
επιχειρήσεων:
Εμπορικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Εστίασης και Αναψυχής, Ξενοδοχειακές και
Τουριστικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις υπηρεσιών μεταφορών, Επιχειρήσεις Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και Λοιπές Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες του Καρναβαλιού.
Στα πλαίσια αυτά, θέτουμε στην διάθεσή σας τις δυνάμεις του φορέα μας για την
εξειδίκευση των ως άνω αιτημάτων.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Πλάτων Μαρλαφέκας