Ειδική Αγωγή: Ενημέρωση για τους μόνιμους διορισμούς


Πριν προχωρήσουμε στην ενημέρωση, είναι ανάγκη να αναφερθούμε στη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ και ΕΒΠ, το οποίο εδώ και μεγάλο διάστημα προσπαθεί με ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις που γέννησε η Προκήρυξη των διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ και η συνακόλουθη μεταβολή των διαδικασιών των υπηρεσιακών μεταβολών των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, αλλά και γενικότερα στις πολύ ιδιαίτερες απαιτήσεις των κλάδων μας.

Θεωρούμε λοιπόν πως η ανάγκη επαρκούς στελέχωσης αυτού του κομβικού Τμήματος, το οποίο διαχειρίζεται τα θέματα ενός προσωπικού πολυσύνθετου με πολλούς και ιδιαίτερους κλάδους, όπως είναι το ΕΕΠ-ΕΒΠ, είναι άκρως επιτακτική.

Ολο αυτό το διάστημα η διεκπεραίωση των θεμάτων ΕΕΠ και ΕΒΠ κινείται στα όρια μιας λειτουργικής διεκπεραίωσης κι αυτό χάρη στην συμβολή των ελάχιστων υπαλλήλων του Τμήματος, οι οποίοι αναμφίβολα  έχουν καταπονηθεί.

Ζητούμε λοιπόν από το Υπουργείο να μεριμνήσει για την επαρκή και ουσιαστική στελέχωση του Τμήματος, δείχνοντας πως υπολογίζει τις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα των θεμάτων των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ και στο τέλος τη σημαντικότητα της υποστήριξης στον χώρο της εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζουμε δε, πως είχαμε με κάθε τρόπο τονίσει την εποχή που ανατέθηκαν τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Αυτοτελές Τμήμα, αφαιρώντας τα από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, πως το εν λόγω εγχείρημα θα αποτύχει για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Αλλά δυστυχώς και στην περίπτωσή μας, όπως κι σε πολλές άλλες, χρειάζεται να πέσουμε από τον 5ο όροφο για να διαπιστώσουμε πως σκοτωνόμαστε.

Τέλος θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα και αναμένουμε απαντήσεις: 

  • Πότε θα εκδοθεί η Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ ; 
  • Πότε θα εκδοθεί η Εγκύκλιος στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων Μετάταξης; 
  • Πότε θα εκδοθεί η Εγκύκλιος  υπολογισμού και προσδιορισμού των αδειών για τους νεοδιόριστους, η οποία βρίσκεται στο γραφείο της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχει υπογραφεί ακόμα;

Η Ενημέρωση

Πρόσκληση δήλωσης περιοχών για πρόσληψη αναπληρωτών 2019-20 
Αναμένουμε από το Υπουργείο την πρόσκληση δήλωσης περιοχών αναπληρωτών για το 2019-20,  που βρίσκονται στους τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα καλύψουν άμεσες και επείγουσες ανάγκες θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς.

Εκδοση ΦΕΚ διορισμών 

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ των νεοδιοριζόμενων.

Οι νεοδιοριζόμενοι αμέσως μετά την αναγγελία διορισμού τους, οφείλουν να παραστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, είτε σε εκείνες που διορίζονται είτε αν είναι μακριά στις διευθύνσεις που ήδη υπηρετούν, για να προβούν σε ανάληψη υπηρεσίας.

Συνιστούμε στους συναδέλφους να περιμένουν να πάρουν πρώτα τα παραπεμπτικά από την υπηρεσία τους για τις ιατρικές γνωματεύσεις, προκειμένου να αναφέρουν το ακριβές περιεχόμενο, προς αποφυγή προβλημάτων τα οποία παρατηρήθηκαν τα παρελθόντα έτη. 

Οπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), αναφέρεται:

1.Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται.

2. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.

Κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων  Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε Αρθρο 16 Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ -ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι:

α) η συνολική υπηρεσία 

β) οι οικογενειακοί λόγοι 

γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν 

δ) η συνυπηρέτηση 

ε) η εντοπιότητα 

Αρθρο 13

Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

1 . Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/ θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν απο μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

2.Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.

Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; 

Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-12-1992.

Νέος ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από 1-1-1993 και μετά.

Πότε αρχίζει η συντάξιμη υπηρεσία του τακτικού (μονίμου) υπαλλήλου;

Το συντάξιμο της τακτικής υπηρεσίας του μονίμου υπαλλήλου αρχίζει από την ημεροχρονολογία δημοσίευσης της πράξης του διορισμού του στο ΦΕΚ ή από την ημεροχρονολογία ανάληψης υπηρεσίας εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την παρέλευση ενός και πλέον μηνός από την δημοσίευση της πράξης του διορισμού στο ΦΕΚ.

Παραδείγματα: 

1. ΦΕΚ διορισμού 26-4-1982-ανάληψη υπηρεσίας 15-5-1982-ημερομηνία έναρξης της συντάξιμης υπηρεσίας η 26-4-1982

2. ΦΕΚ διορισμού 26-4-1982-ανάληψη υπηρεσίας 27-5-1982-ημερομηνία έναρξης συντάξιμης υπηρεσίας η 27-5-1982

3. ΦΕΚ διορισμού 26-4-1982-ανάληψη υπηρεσίας 26-5-1982-ημερομηνία έναρξης συντάξιμης υπηρεσίας η 26-5-1982