ΠΑΤΡΑ: Αντιδράσεις για τη μεταφορά του Περιφερειακού Κέντρου Πιστοδοτήσεων επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας

Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε δημοσιεύματα και γινόμαστε γνώστες μιας πιθανής επικείμενης απόφασης για την μεταφορά του Περιφερειακού Κέντρου Πιστοδοτήσεων Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας από την Πάτρα στην Αθήνα. Χωρίς να είμαστε κοινωνοί του πνεύματος μιας τέτοιας απόφασης, διατυπώνουμε την αντίθεσή μας σε αυτή, επικαλούμενοι μια σειρά από θέματα που θα ανακύψουν από την συγκεκριμένη μεταφορά στα πλαίσια μιας συγκεντρωτικής και όχι αποκεντρωτικής στρατηγικής της τράπεζας και θα δημιουργήσουν κατά τη γνώμη μας περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσουν.
Το Περιφερειακό Κέντρο Πιστοδοτήσεων έχει εμβέλεια όλη την Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, την Φωκίδα και τα Νησιά του Ιονίου, δηλαδή ευρεία και σημαντική γεωγραφική εμβέλεια. Αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχει αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να συλλέγει τα δεδομένα των επιχειρήσεων, να τα αξιολογεί με βάση ποσοτικά δεδομένα και δείκτες αξιολόγησης, αλλά το βασικότερο, να αξιολογεί ποιοτικά τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας πληροφορίες για τον παλμό της αγοράς και διάφορα ποιοτικά στοιχεία τα οποία δεν απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Και όπως είναι ευρέως αποδεκτό στην τραπεζική πρακτική, πολλές φορές η προσωπική γνώση εκ μέρους του τραπεζικού στελέχους της μικρομεσαίας επιχείρησης και του ίδιου του επιχειρηματία, οδηγεί σε ασφαλέστερα αποτελέσματα από αυτά που προκύπτουν από απλή αξιολόγηση των αριθμών.
Επιπρόσθετα, μέσα από την εξέταση των πιστοδοτικών αιτημάτων, το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό του Επιχειρηματικού Κέντρου υποστηρίζει ποιοτικά τις επιχειρήσεις, παρέχοντας τους συμβουλές για την αποφυγή του κινδύνου λήψης χρηματοδότησης ή την θετική προοπτική μιας χρηματοδότησης, λειτουργώντας εμμέσως ως σύμβουλος, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό διότι μιλάμε για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τους πόρους να προσλάβουν συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και γενικότερα να προβαίνουν σε πρόσθετα κόστη, την στιγμή που αγωνίζονται να επιβιώσουν μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα.
Αυτή η υπεραξία της προστιθέμενης αξίας απέναντι στους πελάτες, δεν θα μπορεί να δοθεί απευθείας από ένα αντίστοιχο κέντρο στην Αθήνα, λόγω της γεωγραφικής απόστασης, με συνέπεια η παρακολούθηση των επιχειρήσεων να καθίσταται δυσχερής και να καταργείται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να απευθύνουν τα αιτήματά τους στην τράπεζα με ευκολία και προσωπική επικοινωνία και να εξυπηρετούνται άμεσα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ίδια τους την καθημερινή λειτουργία.
Σημαντικό στοιχείο είναι και η επικοινωνία που έχουν αναπτύξει οι φορείς της πόλης με την τράπεζα μέσω του επιχειρηματικού κέντρου και παρέχεται αμφίδρομα υποστήριξη, πάντα με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχετικά με χρηματοδοτήσεις, λοιπά τραπεζικά προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για πάνω από 20 χρόνια με επιτυχία, το καθιστά βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής. Λαμβανομένου υπόψη του χρόνου καθυστέρησης της έγκρισης ενός χρηματοδοτικού αιτήματος από την κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα, θα υπάρξουν ελλείψεις σε κεφάλαια στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση της τοπικής αγοράς.
Επιπρόσθετα, οι συνάδελφοι λογιστές που έρχονται σε επαφή με το τοπικό χρηματοδοτικό κέντρο, εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το αποτέλεσμα της μεταφοράς των φακέλων στην Αθήνα, διότι με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν οι αρμοδιότητές τους και το διαχειριστικό κόστος για τον κάθε πελάτη τους, επειδή θα πρέπει να μετακινούνται εκτός περιοχής προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους για τραπεζικά θέματα αξιολόγησης και έγκρισης αιτημάτων.
Για όλα τα παραπάνω επισημαίνουμε τον κίνδυνο υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής με παρεπόμενες συνέπειες στις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο την μη κατάργηση του Περιφερειακού Κέντρου, αλλά αντίθετα την στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό και ανάθεση αρμοδιοτήτων που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της τράπεζας και των πελατών – επιχειρήσεων της.

Από την Τοπική Διοίκηση του 10ου Π.Τ

advertisement