Χωρίς ηλεκτρονικές υπηρεσίες το «Δημόσιας Διοίκησης» το Σαββατοκύριακο

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της από σήμεεα  Σάββατο 22/2/2010 στις 8:00 έως και την Κυριακή 23/2/2020 στις 00:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

advertisement