ΠΑΤΡΑ: Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας – Από 1 έως 4 Νοεμβρίου


 Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας MICRO&NANO2020-PATRAS-GREECE (8th International Conference on Micro/Nanosciences & Nanotechnologies MICRO&NANO 2020 – PATRAS – GREECE) διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρίας MICRO&NANO και θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από την 1η έως την 4η Νοεμβρίου 2020.
Το συνέδριο εστιάζει στις τρέχουσες εξελίξεις και διεθνείς τάσεις στους τομείς των αναδυόμενων τεχνολογιών των υλικών, της παραγωγής διατάξεων και στις εφαρμογές τους. Έχοντας στόχο να εξερευνήσει τις συνέργειες ηλεκτρονικής, φωτονικής και κβαντικής τεχνολογίας, διερευνά πολύ-επιστημονικές προσεγγίσεις στα ειδικότερα πεδία:
• Υλικά Ηλεκτρονικής και Φωτονικής: Ανάπτυξη & Σύνθεση
• Νανοκατασκευαστική
• Δομές και Λειτουργικότητες
• Νανοηλεκτρονικές, Φωτονικές και Κβαντικές Διατάξεις
• Νανοεπιστήμες και Μικροσυστήματα για την Ζωή
• Νανοτεχνολογία για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.micronano2020.upatras.gr