ΑΧΑΪΑ: Στο δημοτικό συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας η Πατρών – Πύργου και το Φράγμα – Στις 20 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, για πρώτη φορά για το 2020, το δημοτικό συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:
Σας προσκαλούμε την Εικοστή (20η) Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 323/15-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1.
Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επέκταση έργων ανάπλασης οικισμού Κάτω Αχαΐας – 2η Φάση Ανάπλασης» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ¨Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον¨.
Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συστατική πράξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΦοΔΣΑ του Ν. 4555/2018.

Εισηγητής: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας.
3.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύσταση φορέα διαχείρισης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου .

Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.
Συζήτηση σχετικά με τις θέσεις μας στο θέμα της κατασκευής του τμήματος Πατρών – Πύργου, του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού.

Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου (μνημονίου), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2019-2020.(εξ αναβολής)

Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ριόλου.
Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.