ΑΧΑΪΑ: Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 – Πρώτη συνάντηση εργασίας στο Αίγιο

Tην Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνάντηση Συντονισμού του έργου «Creative Camps – Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and creative enterprises, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014-2020 και στο οποίο ο Δήμος Αιγιάλειας συμμετέχει ως εταίρος.

Οι εταίροι του έργου που συμμετείχαν στην συνάντηση ήταν ο Δήμος του Μπάρι (επικεφαλής εταίρος), το Δημόσιο Θέατρο της Απουλίας και το CIHEAM του Μπάρι, ο Δήμος Αιγιαλείας που φιλοξενεί τη συνάντηση και το Επιμελητήριο της Ηλείας.

Το έργο Creative Camps υποστηρίζει τη δημιουργία δύο καινοτόμων Hub και εκκολαπτηρίων που θα αναπτυχθούν από κοινού στο Μπάρι και τον Αίγιο. Τα δύο κέντρα θα προωθήσουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων συνδυάζοντας τις ιδέες, τις ανάγκες και τις γνώσεις μεταξύ δύο περιφερειακών οικονομικών τομέων: της δημιουργικής βιομηχανίας και της αγροδιατροφικής βιομηχανίας. Η στρατηγική του έργου βασίζεται σε ένα μοντέλο διασταυρούμενης καινοτομίας που περιλαμβάνει εταιρείες, ομάδες και τοπικές αρχές, σε ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της καινοτομίας και των διατομεακών επιχειρηματικών ιδεών.

Το έργο Creative Camps ξεκίνησε ήδη τις δραστηριότητες μέσω της ανάλυσης Benchmarking και της περιφερειακής συνάντησης ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι στις 19 Δεκεμβρίου.

 

Τις επόμενες εβδομάδες θα υλοποιηθούν αντίστοιχες συναντήσεις εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και διασυνοριακό επίπεδο με τους εμπλεκόμενους φορείς της Αχαΐας και της Ηλείας.

 

 

advertisement