Υψηλά τέλη κυκλοφορίας; Μόνη λύση η παράδοση πινακίδων ως την Τρίτη

Μεγάλη παλαιότητα του οχήματος με υψηλή κατανάλωση, οικονομική στενότητα και δεύτερο ΙΧ μικρότερου κυβισμού στην οικογένεια; Η πιο πρόσφορη λύση των τελευταίων ετών σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Την λύση αυτή έχουν δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτητών, ώστε ο ιδιοκτήτης να γλυτώσει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αλλά ενδεχομένως και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, αν το αυτοκίνητο έχει κυβισμό μεγαλύτερο από 1929 κυβικά εκατοστά.

Για την παράδοση των πινακίδων απαιτείται:

  • Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • Οι πινακίδες τις οποίες θα φροντίσετε να έχετε αφαιρέσει από το ΙΧ σας
  • Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας του προηγούμενου έτους
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι για το όχημα που ακινητοποιείται υπάρχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη θέση στάθμευσης στην οποία και θα αφήσουμε το όχημα.

Για όσους αποφασίσουν ότι θέλουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους μέσα στο 2020 θα πρέπει να περιμένουν μερικούς μήνες. Όπως και το 2019 έτσι και το 2020 θα εκδοθεί μέσα στον Μάιο η κυλιόμενη απόφαση του ΥΠΟΙΚ για πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα.

Ειδικότερα στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια κυκλοφορίας, ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μήνα, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2019), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2019. Η καταβολή αυτή για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την ακινησία.

Προσοχή στην 18μηνη ακινησία

Όσοι ακινητοποιούν προσωρινά τα οχήματα τους θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι μετά από 18μηνη συνεχόμενη ακινησία το δημόσιο κατάσχει και ανακυκλώνει τις πινακίδες κυκλοφορίας και ο κάτοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε έκδοση νέων πινακίδων. Συνεπώς καλό θα είναι η ακινησία να μην φτάνει σε κάθε περίπτωση του 18 μήνες.

Διαφορετικά αν οι πινακίδες οχήματος καταστραφούν, αλλά ο ιδιοκτήτης του ζητήσει από την εφορία την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δημόσια κυκλοφορία τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας θα αντικαθιστούν τις πινακίδες, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, που θα συνοδεύεται από την βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και από παράβολο υπέρ του Δημοσίου αξίας 30 ευρώ.