Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Ο Τσιάρας έλαβε το «πράσινο φως» από τους ευρωπαϊκούς εποπτικούς φορείς


Το «πράσινο φως» έλαβε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας από τους αρμόδιους εποπτικούς Ευρωπαϊκούς φορείς-οργανισμούς για τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Ειδικότερα, σήμερα γνωστοποιηθήκαν οι εκθέσεις των επιτόπιων ελέγχων της ομάδας χωρών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) και της ομάδας εργασίας κατά της Δωροδοκίας του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (Ο.Ο.Σ.Α.), που αποφασίστηκαν τον περασμένο Ιούλιο, με αφορμή την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η κοινή επιτόπια επίσκεψη των τεχνικών κλιμακίων των δύο οργανισμών πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι τροποποιημένες διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που τέθηκαν σε ισχύ από 1η Ιουλίου 2019 από την προηγούμενη κυβέρνηση, επιδρούν στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, κυρίως μέσα από τις αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας των επιτόπιων ελέγχων, η Ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε έναντι των εκπροσώπων των δύο οργανισμών για την επαναφορά του κακουργηματικού χαρακτήρα του αδικήματος της ενεργητικής δωροδοκίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που η παρούσα Κυβέρνηση εισήγαγε στη Βουλή τις τροποποιήσεις στους Κώδικες κάτι που είχε ως συνέπεια η συζήτηση να επεκταθεί στο σύνολο των νέων διατάξεων των δύο Κωδίκων.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχετική ανακοίνωσή του, στην έκθεση της GRECO, η οποία απασχόλησε την 84η Ολομέλειά της στο Στρασβούργο στις 2-6 Δεκεμβρίου 2019, διατυπώθηκε η ικανοποίησή της για την επαναφορά του αδικήματος της ενεργητικής δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων σε κακούργημα, όπως και το γεγονός ότι με τα άρθρα 159 και 159Α του Ποινικού Κώδικα συμπεριελήφθησαν και τα μέλη της Βουλής (βουλευτές) και οι υφυπουργοί (δωροδοκία και δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων).

Το ίδιο θετικά όμως ήταν και τα συμπεράσματα της έκθεσης της ομάδας εργασίας κατά της Δωροδοκίας του Ο.Ο.Σ.Α. που συζητήθηκε στο Παρίσι, στις 11 Δεκεμβρίου 2019.

Παράλληλα, στην έκθεση της GRECO περιλαμβάνονται τέσσερεις επουσιώδεις συστάσεις που σχετίζονται:

α) με την κλιμάκωση των ποινών ανάλογα με το ύψος της δωροδοκίας,

β) την δυνατότητα αποχής του εισαγγελέα από την άσκηση ποινικής δίωξης για πλημμελήματα, που αφορούν ελάσσονος σημασίας υποθέσεις διαφθοράς,

γ) την ποινικοποίηση της παθητικής δωροδοκίας αλλοδαπών προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία στο εξωτερικό και

δ) την εφαρμογή του σχετικού άρθρου περί έμπρακτης μετάνοιας σε υποθέσεις διαφθοράς.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας έχει επισημάνει ότι θα συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα αποτελέσματα της οποία θα υποβληθούν, υπό την μορφή έκθεσης, στους δυο εν λόγω Οργανισμούς στα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν και θα επιλυθούν οι συστάσεις της GRECO.