ΠΑΤΡΑ: Τελειώνει, σήμερα, η προθεσμία για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Α2 – Για επαγγελματικούς σκοπούς

Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις
εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς, Οι εξετάσεις
θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιανουαρίου 2020 και οι δηλώσεις γίνονται στην ιστοσελίδα του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ( http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html ).
Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως σήμερα  8 Δεκεμβρίου. Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τη Δυτική
Ελλάδα.