ΠΑΤΡΑ: Σεμινάριο με θέμα: «Υδραυλικά Έργα Υποδομής» – Σήμερα στο Πανεπιστήμιο

advertisement
 Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν Σεμινάριο με θέμα: «Υδραυλικά Έργα Υποδομής», το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων. Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, σήμερα  Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 ώρα: 10:00-14:00, και οι ομιλητές θα είναι μελετητές μηχανικοί με εξαιρετική εμπειρία και μακροχρόνια ενασχόληση στο χώρο. Οι διαλέξεις και η συζήτηση θα διεξαχθούν στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν, θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (250 θέσεις), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την εγγραφή των ενδιαφερομένων φοιτητών στην ιστοσελίδα http://www.civil.upatras.gr/el/Tmima/Anouncements/entry/e5eefb9f-3efb-43a2-9b12-87c7ba9ad1a7/, Στην ανωτέρω ιστοσελίδα δίδονται πρόσθετες λεπτομέρειες για τους ομιλητές και το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου.