ΑΧΑΪΑ: Η προβληματική ΔΕΥΑΔ σε ειδική συνεδρίαση, σήμερα, στην Κάτω Αχαΐα – Τα «30» σημεία εξυγίανσης από Μυλωνά

Η σημερινή  Τρίτη (στις 7μ.μ) είναι η μέρα που η δημοτική αρχή του Σπύρου Μυλωνά θ’ ανοίξει για τα καλά τα χαρτιά της για το παρόν και το μέλλον της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Δυμαίων, η οποία έχει διαπιστωθεί πως είναι «χρεοκοπημένη», αφού χρωστά 2,3 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές, εργολάβους και ΔΕΗ, ενώ από ανεξόφλητους λογαριασμούς οι οφειλές προς αυτή ανέρχονται σε 2,7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, από οικονομικό έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε , «τρύπα» στο ταμείο της ΔΕΥΑΔ ύψους 186.000 ευρώ.
Ηδη τα όσα θ’ ακουστούν εκεί, από τον κ. Μυλωνά και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ Θανάση Πουλίδα είναι οριστικοποιημένα και τα αποκαλύπτει  η εφημερίδα  «Πελοπόννησος », πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για άμεσες ενέργειες, με την εγκατάσταση της νέας διοίκησης, οι οποίες είναι:
1. Εκτακτος οικονομικός έλεγχος της ΔΕΥΑΔ, διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας από το 2013 και μετά από ορκωτούς Λογιστές
2. Ορισμός ΠΟΥ, Ταμία, διαχειριστή ενταλμάτων
3. Εφαρμογή ολοκληρωμένης επαγγελματικής επικοινωνιακής πολιτικής.
4. Επισκευή των βλαβών του δικτύου από πέντε τουλάχιστον συνεργεία, (ένα της ΔΕΥΑΔ και τέσσερα εξωτερικών συνεργατών), επίβλεψη των συνεργείων από προσωπικό της ΔΕΥΑΔ. Μελέτη των αιτιών εμφάνισης κάθε βλάβης, λήψη μέτρων μη επανάληψης της, ιδιαίτερα στις επαναλαμβανόμενες.
5. Καθορισμός διαδικασίας υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων για επισκευή των βλαβών.
6. Καθορισμός ευέλικτου διακανονισμού οφειλών, σύσταση κοινωνικού τιμολογίου.
7. Συνεχής έκδοση λογαριασμών.
8. Συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία προς τους πελάτες για εξόφληση των λογαριασμών, ξεκινώντας από τους ψηλότερους λογαριασμούς.
9. Διακοπή της παροχής νερού στους πελάτες που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους μετά την παρέλευση της ημερομηνίας εξόφλησης, εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων, μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.λπ.
10. Ανά οικισμό καταγραφή, μελέτη και απομόνωση των δικτύων που βρίσκονται εκτός των Ορίων των οικισμών τις περιόδους λειψυδρίας.
11. Ελεγχος των παροχών για ύπαρξη παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο και αντικανονικές χρήσεις του νερού. Διακοπή και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από τις 30-12-2019 και μετά.
12. Απεικόνιση των δικτύων σε κάθε οικισμό, ασφάλιση των διακοπτικών στοιχείων, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση συγκεκριμένων ατόμων για χειρισμούς, πχ. Πρόεδροι κοινοτήτων, αντιπρόεδροι κ.λπ.
13. Καταμέτρηση δύο φορές το έτος με αξιόπιστο τρόπο και εκτέλεση εργασιών επί των υδρομέτρων όπως:
Καταγραφή της ένδειξης
Καταγραφή της κατάστασης του μετρητή, χωμένος, στάσιμος, κατεστραμμένος κ.λπ.
Αντικατάσταση των βεβλαμμένων υδρομέτρων, ασφάλισή τους, χρέωση των αντίστοιχων δαπανών.
Επιβολή προστίμου για καταστροφή του μετρητή
Ασφάλιση του μετρητή έναντι παραβίασης ή άλλης ενέργειας που θα εμποδίζει την σωστή λειτουργία του και την μη σωστή καταγραφή της κατανάλωσης
Λήψη και καταχώρηση της θέσης του στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ με γεωγραφικές συντεταγμένες, gps, για να μπορεί πάντα με ασφάλεια να γίνεται η καταγραφή της κατανάλωσης, ανεξαρτήτως καταμετρητή, αφού θα μπορεί να οδηγείται στον μετρητή ηλεκτρονικά. Για λόγους αποφυγής λαθών και μείωσης αναγκών σε προσωπικό είναι σκόπιμο οι συντεταγμένες να οδηγούνται αυτόματα με την λήψη τους στο αρχείο.
Λήψη φωτογραφίας του υδρομέτρου και του αριθμού του, όπου θα διακρίνεται σαφώς η ένδειξη αλλά και η γενικότερη κατάστασή του.
§ Ισολογισμός, εντοπισμός και καταγραφή τυχόν παροχών που δεν υπάρχουν στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ, τοποθέτηση μετρητή, επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
14. Ετήσιος καθαρισμός των υδατοδεξαμενών.
15. Επισκευή αντλιοστασίων και λοιπού Η-Μ εξοπλισμού των δικτύων.
16. Αμεση επισκευή των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου των δικτύου, Βάνες, φλοτέρ, μετρητές πίεσης, επιτηρητές στάθμης κ.λπ. Ομογενοποίηση του εξοπλισμού.
17. Εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας του νερού, επιθεώρηση, λειτουργία των συστημάτων Χλωρίωσης.
18. Επισκευή του δεύτερου βυτίου και οργάνωση της όλης λειτουργίας των εκκενώσεων. Προκαταβολή είσπραξη των δαπανών εκκενώσεων.
19. Ολοκλήρωση της επισκευής του Βιολογικού καθαρισμού Κ. Αχαΐας, εγκατάσταση μόνιμου αξιόπιστου αναδόχου για την λειτουργία του. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας του από δημότες.
20. Με την ολοκλήρωση της επισκευής του και υπό την προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του, παραλαβή λυμάτων στον βιολογικό από όμορους δήμους για εξασφάλιση εσόδων.
21. Προκήρυξη για την πρόσληψη επαγγελματία γενικού διευθυντή στη ΔΕΥΑΔ.
22. Εκπόνηση 5ετούς επιχειρησιακού σχεδίου ανάτασης της ΔΕΥΑΔ.
23. Νομική υποστήριξη του ΔΣ της ΔΕΥΑΔ για διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν τόσο με τα δικαστικά όσο και με τα λοιπά τρέχοντα θέματα.
24. Συνάντηση με εργολάβους και προμηθευτές για τον διακανονισμό των πληρωμών και την συνέχιση της συνεργασίας
25. Διακανονισμός των οφειλών ΔΕΗ.
26. Ανάθεση των μελετών ανόρυξης νέων γεωτρήσεων.
27. Πίεση για πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού
28. Υδρευση από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου, συνεργασία με τους όμορους δήμους για την σύσταση του φορέα διαχείρισης
29. Υδρευση του τ. Δήμου Λαρίσσου από το φράγμα του Πηνειού, επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης, ένταξή της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
30. Ημερίδες στην Αχαγιά και στις Πρωτεύουσες των τ. Δήμων και κοινοτήτων για ενημέρωση των δημοτών στα θέματα της ΔΕΥΑΔ.
Ο κ. Μυλωνάς θα επισημάνει ότι «η εφαρμογή άφρονων πολιτικών έφεραν στη σημερινή κατάσταση και είναι απαραίτητη η γρήγορη μετατροπή της ΔΕΥΑΔ σε σύγχρονη και πλήρως λειτουργική, αφού επί σειρά ετών είχε σταματήσει η έκδοση λογαριασμών και καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι η πληρωμή του είναι προαιρετική, οπότε όποιος θέλει πληρώνει ή δεν πληρώνει, χωρίς συνέπειες, κατάσταση που πρέπει να τερματιστεί αμέσως».

advertisement