Κανονικά η μεταφορά των απορριμμάτων με την καινούρια ανάδοχο


Δικαίωση για το Δήμο Αιγιαλείας και για τη νέα Δημοτική Αρχή, αποτελεί η έκδοση της υπ’αριθμόν 1259/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της πρώτης εταιρείας που διενεργούσε μέχρι πρόσφατα την μεταφορά των στερεών αποβλήτων της Αιγιάλειας στην Κοζάνη και η οποία στρεφόταν κατά του Δήμου και της νυν εταιρείας που έχει αναλάβει πλέον το έργο.

Η απόφαση κρίνει αποδεκτή την προσφορά της νυν εταιρείας και παράλληλα δικαιώνει την επιλογή του Δήμου Αιγιαλείας για μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη με την καινούρια διαδικασία που επελέγη, η οποία μάλιστα μείωσε το κόστος της μεταφοράς από 83 ευρώ σε 69 ευρώ ανά τόνο.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και σημειώνει πως απομένει να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος, σύμφωνα με τον Νόμο της σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η μεταφορά των απορριμμάτων με την καινούρια ανάδοχο και με τους ευνοϊκότερους όρους για τον Δήμο.

Εξάλλου, η Δημοτική Αρχή εξακολουθεί να ερευνά κάθε ενδεχόμενο, αφού προτεραιότητά της αποτελεί η εξεύρεση άλλου, πιο κοντινού προορισμού, για ακόμα πιο οικονομική μεταφορά των στερεών αποβλήτων.