«Ελ. Βενιζέλος» : Αναχώρησε το αιγυπτιακό αεροσκάφος μετά την αναγκαστική προσγείωση

Óôéãìéüôõðï áðü ôï áåñïäñüìéï "ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò" ôçí ÔåôÜñôç 30 ÌáÀïõ 2018. H áðåñãßá ÃÓÅÅ - ÁÄÅÄÕ Ý÷åé ðáñáëýóåé áêüìá êáé ôéò ðôÞóåéò áöïý óõììåôÝ÷ïõí ïé åëåãêôÝò åíáÝñéáò êõêëïöïñßáò ìå óôÜóåéò åñãáóßáò. Åîáéôßáò ôçò áðåñãßáò, ðôÞóåéò áêõñþèçêáí êáé Üëëåò ìáôáéþèçêáí. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ)

Αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» το αιγυπτιακό αεροσκάφος που είχε προγραμματίσει αναγκαστική προσγείωση το πρωί μετά από ένδειξη καπνού στα συστήματα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων το αιγυπτιακό cargo αεροσκάφος τύπου A332 της εταιρείας Egyptair απογειώθηκε στις 13:30 με προορισμό την Κολωνία.

Το αεροσκάφος με πενταμελές πλήρωμα εκτελούσε πτήση από την Αίγυπτο με προορισμό την Κολωνία και την ώρα που βρισκόταν στον ελληνικό εναέριο χώρο το πλήρωμα τού αεροσκάφους αντιλήφθηκε πρόβλημα στο πιλοτήριο και υποχρεώθηκε να δηλώσει emergency.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα στο αεροδρόμιο της Αθήνας όπου πραγματοποιήθηκε έλεγχος.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

advertisement