Τελευταίο Eurogroup για Μοσκοβισί : Έγιναν λάθη με την Ελλάδα

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ Åðéôñüðïõ Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò Åõñùðáúê'çò ¸íùóçò Ðéåñ Ìïóêïâéóß ôçí ÐáñóêåõÞ 4 Ïêôùâñßïõ 2019, óôçí ÁÈÞíá. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Στο τελευταίο του Eurogroup συμμετείχε ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί.

Ο Μοσκοβισί αποχαιρέτησε το Eurogroup, κάνοντας μια αναδρομή στο έργο του τα τελευταία χρόνια.

«Έγιναν λάθη όπως με την Ελλάδα»
Όπως είπε, όταν έλαβε μέρος στο πρώτο Eurogroup από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, η ευρωζώνη επικεντρωνόταν στα προγράμματα στήριξης, ενώ τώρα ασχολείται με μακροπρόθεσμα έργα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι έγιναν λάθη ή παραλείψεις, όπως ότι οι αποφάσεις για την Ελλάδα μπορούσαν να έχουν ληφθεί «πιο γρήγορα ή πιο δημοκρατικά». «Δεν είμαι δω για να κρίνω, άλλωστε η πολιτική είναι η τέχνη του δυνατού», είπε, δηλώνοντας «περήφανος» για αυτά που έχει πετύχει το Eurogroup.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ