ΠΑΤΡΑ: Το Πανεπιστήμιο στο έργο «Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterranean»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο «Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterranean (CASTWATER)», στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Ρεθύμνου. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 11 εταίροι από 10 περιφέρειες της ΕΕ με στόχο να μοιραστούν γνώση και εμπειρία προκειμένου να στηρίξουν ιδέες υιοθέτησης αποτελεσματικών λύσεων στη διαχείριση υδάτων. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://castwater.interreg-med.eu/
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου διενεργήθηκε ημερίδα σχετικά με τη βιωσιμότητα στη διαχείριση νερού στον τομέα του τουρισμού.
Στην Ημερίδα απεύθυνε χαιρετισμό ο κ. Γεώργιος Τελώνης (Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδος) ενώ έδωσαν ομιλίες οι κ. κ. Βασίλης Καλέρης, (Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών), Νικόλαος Λαμπράκης (Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών), Δημήτρης Σκούρας (Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών), Ειρήνη Καραθανάση (Πολιτικός Μηχανικός MSc, Υπεύθυνη Μελετών/Έργων Ύδρευσης, ΔΕΥΑΠ), Λυκούργος Σταματελάτος (M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – ΔΙΠΕΧΩΣΧ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος), Σπύρος Κυρίτσης (Πτυχιούχος Πληροφορικής ΕΑΠ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Διαχείρισης Αποβλήτων του ΕΑΠ, Μέλος ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων) και Χρήστος Μπούρας (Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο CASTWATER είναι το πρώτο Interreg MED έργο που υποστηρίζει βιώσιμες τουριστικές πολιτικές και πρακτικές για την αποδοτική διαχείριση των υδάτων σε παράκτιες περιοχές. Η κύρια πρόκληση είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος των τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιβαλλοντική κληρονομιά και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στον τομέα του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου μέσω της βελτίωσης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της υδάτινης βιωσιμότητας στον τομέα του τουρισμού.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις της σημερινής Ημερίδας καθώς και φωτογραφικό υλικό: https://drive.google.com/open?id=1gEtuV-5JDUIldMEMxOELBikEvtacTt_5