ΠΑΤΡΑ: Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας από το Λιμεναρχείο

Κάθε χρόνο, το μήνα Σεπτέμβριο, έχει καθιερωθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας η οποία για το τρέχον έτος πραγματοποιείται σήμερα 26 Σεπτεμβρίο και έχει ως θέμα «Ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στη ναυτιλιακή κοινότητα» (Emproving woman in the maritime community)».

 

Όπως είναι γνωστό, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός αποτελεί τον εξειδικευμένο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την καθιέρωση παγκόσμιων προτύπων που αφορούν την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών. Κύριος ρόλος του ΔΝΟ είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου για τη ναυτιλιακή βιομηχανία με παγκόσμια εφαρμογή.

 

Για τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) αναφέρει στον χαιρετισμό του:

 

«Η προώθηση των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα δεν αποτελεί μόνο μία ιδέα ή έννοια. Αποτελεί μία αναγκαιότητα η οποία απαιτεί ισχυρή, θετική δράση ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν βαθιά παγιωμένα, θεσμικά και πολιτιστικά εμπόδια».

 

Η ισότητα των δύο φύλων έχει αναγνωριστεί ως υψηλής σημασίας θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορεί να κτιστεί ένα βιώσιμο μέλλον και αποτελεί έναν από τους δεκαεπτά στόχους της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους οποίους τα κράτη σε όλο τον κόσμο έχουν δεσμευθεί να υλοποιήσουν.
Η ίδια η ναυτιλιακή κοινότητα θα παρέβλεπε μία σημαντική δεξαμενή ταλέντου εάν αποτύχει στο να προωθήει τις γυναίκες στην ναυτιλιακή κοινότητα. Οι ομάδες διαφορετικών φύλων είναι πιο παραγωγικές από τις αποκλειστικά ανδροκρατούμενες και οι χώροι εργασίας με ανθρώπους από διαφορετικά φύλα προωθούν περαιτέρω την ικανοποίηση από την εργασία, την αφοσίωση και την παραμονή σε αυτή. Συνεπώς η ύπαρξη των γυναικών στον εργασιακό χώρο φέρει πολλαπλά οφέλη.
Τούτο δεν ισχύει μόνο σε επίπεδο αριθμών. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι εταιρίες με μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια ξεπερνούν σε απόδοση αυτές που δεν έχουν. Ο ΙΜΟ υλοποιεί μία πολύ επιτυχημένη εκστρατεία προώθησης των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα για πάνω από τριάντα χρόνια. Φυσικά, απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια και χρειάζεται το σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών του ΙΜΟ και των ναυτιλιακών φορέων, να συνεργαστούν και να διασφαλίσουν ότι η παρουσία των γυναικών στο ναυτιλιακό κλάδο ισχυροποιείται πραγματικά.
Υπάρχουν ήδη κάποιες επιτυχημένες ιστορίες, και αυτή τη χρονιά θέλουμε να αναδείξουμε όσες περισσότερες μπορούμε. Και θέλουμε και εσάς να μεταφέρετε τις εμπειρίες σας.
Ας κάνουμε το 2019 μία χρονιά δράσης, μία χρονιά που θα γκρεμίσουμε όλα τα εμπόδια, ισχυροποιώντας την παρουσία των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα».
Στο πλαίσιο αυτό το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, εύχεται στις γυναίκες της τοπικής ναυτιλιακής κοινότητας, συναδέλφους στελέχη του Λ.Σ., στις ναυτικούς μας, στελέχη του ΟΛ.ΠΑ. καθώς και στελέχη στις δραστηριοποιούμενες ναυτιλιακές εταιρίες να συνεχίσουν τη δυναμική παρουσία τους στο ναυτιλιακό κλάδο στη θάλασσα και στη στεριά.
Εκ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας